Nieuwe brochure van De Volle Lading: 'Eén sector-CAO voordat de eerste container op Maasvlakte 2 wordt gelost!' Brochure twee over de containersector is uit. Eerder was een brochure over de sjor- en inhuursector verschenen. Alle achtergronden en argumenten om één CAO in de containersector te bereiken staan bij elkaar in een heldere taal en met verrassende uitspraken van collega’s die goed over de zaak hebben nagedacht. Maasvlakte 2 zorgt voor vooruitgang, maar vergroot de concurrentie die de terminal operators op de havenwerkers willen afwentelen. Hoe dat te voorkomen wordt klip en klaar uiteengezet. Het echte vakbondswerk en de strijd tegen het reformisme Om het echte vakbondswerk aan te pakken moet het reformisme worden overwonnen. In brochure 1 staat: "Het reformisme gelooft niet dat de werkende mensen de maatschappij kunnen besturen, daarom legt het zich neer bij het kapitalisme, legt het zich neer bij het streven van de bedrijven om de winst en concurrentiekracht te vergroten. Reformisten willen het kapitalisme en de kapitalistische bedrijven meebesturen. Voor wie de belangen van de arbeiders wil behartigen is dat een doodlopende weg. Het is als vechten met één hand op de rug. Het belemmert je om echt de belangen van de arbeiders tot uitgangspunt te nemen en het belemmert je ook om de maatschappelijke kracht van de arbeidersbeweging te zien en te benutten." De brochures moeten helderheid geven over de richting van de strijd. De Volle Lading wil een plek zijn voor alle havenarbeiders die dat echte vakbondswerk willen aanpakken. Niet om een nieuwe bond te vormen, niet om uit de bond te stappen, dat heeft nog nooit nut gehad. Je wordt lid van een bond om dat je in je eentje tegenover de baas niets kunt uitrichten. De Volle Lading is voor het positieve vakbondswerk, maar dat kan alleen tot stand komen als het reformisme doelbewust wordt bestreden. Brochure 2: "Eén sector-CAO voordat de eerste container op Maasvlakte 2 wordt gelost!" is te bestellen bij de Rode Morgen, door overmaking van € 4,00 (inclusief portokosten) op rekening 4428359, o.v.v. 'Havenbrochure 2'.
DVL
PiB
Waarom is het normaal dat grote concerns profiteren van schaarste?
Loonstrijd
Koopkrachtdaling moet stoppen 1 juni 2022 Drie rijtjes. De eerste is de inflatie volgens het CBS in januari, februari, maart en april: 6,4%, 6,2%, 9,7% en 9,6%. De tweede is de inflatie in die maanden in Nederland volgens de methode van de EU: 7,6%, 7,3%, 11,9% en 11,2%. De derde is de jaarlijkse stijging van de lonen volgens de AWVN (ondernemers- vereniging) in de afgesloten CAO’s: 2,5%, 2,6%, 3,1% en 3,4%. Of het CBS en de EU de inflatie juist berekenen is nog maar de vraag, maar op basis van deze cijfers wordt dit jaar 4 tot 8% van de koopkracht ingeleverd door de mensen die tot nu toe een nieuwe CAO hebben gekregen. Dat geldt ook voor de bijstand en de uitkeringen van UWV, omdat die aan de CAO-lonen zijn gekoppeld. Voor de mensen met de laagste inkomens moeten daar nog procenten bij worden opgeteld – want de dagelijkse levensbehoeften nemen voor hen een veel grotere hap uit het inkomen. Bij de bood- schappen, de energienota en het tanken voelt iedereen dat. Wordt je CAO dit jaar niet vernieuwd, of val je niet onder een CAO of ben je gepensioneerd - dan daalt je koopkracht harder. Oorzaak kapitalisme Hoe lang is dit vol te houden, dat is de vraag. Mensen zakken verder in de schulden, voedselbanken kunnen het niet meer bijhouden. De oorzaak is makkelijk te vinden: kapitalisme. Sommige kapitalisten wijzen naar de oorlog als oorzaak, maar is die oorlog dan ook niet het gevolg van het kapitalisme? En waarom zou het de gewoonste zaak van de wereld moeten zijn dat olieconcerns, voedsel- handelaren, rederijen en andere monopoliebedrijven profiteren van schaarste? Misschien in een wereld waarin die monopoliebedrijven de baas zijn? In een wereld waarin de werkers de macht in handen hebben is er geen oorlog om invloedssferen, zijn er geen concerns die van schaarste profiteren. Daar dienen de vruchten van de arbeid niet om enkelen te verrijken, maar om de noden van velen te lenigen. Wie dat in het vizier heeft die zal de strijd om koopkracht zonder aarzeling kunnen voeren. Wanneer de werkers in beweging komen De vakbondstop heeft in december vorig jaar getwitterd dat de daling van de koopkracht onacceptabel is, maar daar zijn geen daden op gevolgd. De FNV-top heeft het te druk met het royeren van de voorzitter van FNV- Senioren - die openlijk het pensioenakkoord bekritiseerde - en met het opheffen van de sector senioren die tegen de nieuwe pensioenwetten blijft ageren. Het zal van de leden zelf moeten komen, zo is het altijd geweest en zo moet het ook. Daar is niets mis mee: de bond is van de leden – wanneer de leden in beweging komen. In beweging komen kan niet alleen, het is ook bittere noodzaak - voor de werkers, voor uitkeringsgerechtigden en voor gepensioneerden: • CAO’s openbreken om lonen te verhogen! • Minimumloon van 14 euro per uur, nu! • Automatische prijscompensatie in de CAO! • Lonen, uitkeringen en pensioenen omhoog!