Nieuwe brochure van De Volle Lading: 'Eén sector-CAO voordat de eerste container op Maasvlakte 2 wordt gelost!' Brochure twee over de containersector is uit. Eerder was een brochure over de sjor- en inhuursector verschenen. Alle achtergronden en argumenten om één CAO in de containersector te bereiken staan bij elkaar in een heldere taal en met verrassende uitspraken van collega’s die goed over de zaak hebben nagedacht. Maasvlakte 2 zorgt voor vooruitgang, maar vergroot de concurrentie die de terminal operators op de havenwerkers willen afwentelen. Hoe dat te voorkomen wordt klip en klaar uiteengezet. Het echte vakbondswerk en de strijd tegen het reformisme Om het echte vakbondswerk aan te pakken moet het reformisme worden overwonnen. In brochure 1 staat: "Het reformisme gelooft niet dat de werkende mensen de maatschappij kunnen besturen, daarom legt het zich neer bij het kapitalisme, legt het zich neer bij het streven van de bedrijven om de winst en concurrentiekracht te vergroten. Reformisten willen het kapitalisme en de kapitalistische bedrijven meebesturen. Voor wie de belangen van de arbeiders wil behartigen is dat een doodlopende weg. Het is als vechten met één hand op de rug. Het belemmert je om echt de belangen van de arbeiders tot uitgangspunt te nemen en het belemmert je ook om de maatschappelijke kracht van de arbeidersbeweging te zien en te benutten." De brochures moeten helderheid geven over de richting van de strijd. De Volle Lading wil een plek zijn voor alle havenarbeiders die dat echte vakbondswerk willen aanpakken. Niet om een nieuwe bond te vormen, niet om uit de bond te stappen, dat heeft nog nooit nut gehad. Je wordt lid van een bond om dat je in je eentje tegenover de baas niets kunt uitrichten. De Volle Lading is voor het positieve vakbondswerk, maar dat kan alleen tot stand komen als het reformisme doelbewust wordt bestreden. Brochure 2: "Eén sector-CAO voordat de eerste container op Maasvlakte 2 wordt gelost!" is te bestellen bij de Rode Morgen, door overmaking van € 4,00 (inclusief portokosten) op rekening 4428359, o.v.v. 'Havenbrochure 2'.
DVL
PiB
Atoomstroom in het kapitalisme geen alternatief
kernenergie
IJsberenlobby voor kernenergie 1 augustus 2022 Een vliegtuigje met de boodschap “Nederland wil kernenergie” boven de klimaatmars van november 2021 in Amsterdam. Bij de klimaatmars op 19 juni in Rotterdam een groep - gedeeltelijk gehuld in ijsbeerpakken - die ongegeneerd reclame maakt voor kernenergie als zogenaamde oplossing van de klimaatopwarming. Hier is de ‘burgerbeweging’ “Kern voor klimaat” aan het werk, in 2021 opgericht door een lobby van de nucleaire sector met veel hulp van VVD- ers. Hun werk gaat verder dan het gebruikelijke lobbyen, maar probeert ook verwarring te scheppen in de milieubeweging en bij mensen die begaan zijn met natuur en klimaatverandering. Kerncentrales een rechtse hobby In de jaren na de Klimaatconferentie van Parijs wordt het onder de massa’s steeds duidelijker dat er snel een eind moet komen aan het gebruik van fossiele energie. De nucleaire industrie gebruikt dit om het gebruik van kernenergie te promoten, dat CO2-vrij en veilig zou zijn. Maar de kernramp in Fukushima in 2011 zit bij veel mensen nog in het geheugen en de scheurtjes en constante storingen in diverse Franse reactoren en in de Belgische van Tihange en Doel maken mensen ongerust, ook in Nederland. D66 en ChristenUnie sloten de bouw van nieuwe kerncentrales uit. Toenmalig fractieleider Dijkhoff van de VVD begon vervolgens eind 2018 te pleiten voor de bouw van nieuwe kern- centrales. Ze zouden nodig zijn, omdat zonne- en windenergie onzekere energiebronnen zouden zijn (als het niet waait of de zon minder schijnt) en on- voldoende. De VVD gaat met steun van het CDA alles doen om kernenergie te promoten. De contacten met de nucleaire lobby worden aangehaald en bekende D66-ers uit het bedrijfsleven als Rinnooy Kan en Wijers worden ingeschakeld. Maar in het voorjaar 2020 concludeert bureau Berenschot in een onderzoek, mede op verzoek van Economische Zaken gedaan, dat kernenergie duurder is dan wind- en zonneenergie. VVD-minister Wiebes geeft prompt een nieuwe opdracht aan het Weense instituut ENCO, nauw verbonden met de nucleaire lobby. Hun rapport beweert dat kernenergie goedkoper is, maar gaat daarbij uit van veel te hoge prijzen voor de energie van wind en zon. Een paar dagen na het publiceren van het ENCO- rapport dient Dijkhoff een motie in die de regering oproept te onderzoeken onder welke voorwaarden bedrijven bereid zijn in nieuwe kerncentrales te investeren. De motie haalt een kleine meerderheid van VVD, CDA en rechtser. KPMG krijgt de opdracht en publiceert in de zomer van 2021 een rapport, dat alleen vermeldt hoeveel bedrijven minimaal aan subsidie en zekerheden en aan vrijstelling van verantwoordelijkheden zullen eisen om überhaupt in kerncentrales te gaan investeren. In het programma van de nieuwe oude coalitie wordt dan € 5 miljard gereserveerd voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales en de regering wil eind 2023 een plan voorleggen om die te bouwen. Intussen heeft de tweede kamer juni 2020 in een motie van VVD en CDA de regering opgedragen de wet te wijzigen, zodat Borssele langer open kan blijven dan 2033. D66 en de ChristenUnie zijn blijkbaar om. Forum-lid voor atoomstroom In 2020 wordt de stichting e- Lise opgericht door lobbygroep ‘Nuclear Pride’ en de Facebook- groep ‘Liberale vrienden’ - gelieerd aan de VVD. Die wil naar eigen zeggen gebruik van kernenergie in Nederland stimuleren en met de overheid onderhandelen over financiering en reglementering, om tenslotte contact te leggen met marktpartijen die de centrale kunnen gaan bouwen. e-Lise zegt trots veel invloed gehad te hebben op het rapport van KPMG, maar daar blijft het niet bij. VVD (en CDA) hebben lang de urgentie van de klimaat- opwarming ontkend, maar dat wordt steeds moeilijker. Daarom kiezen ze de tactiek zich als deel van de klimaatbeweging te presenteren, maar met een eigen ‘oplossing’. Een oplossing die het mogelijk maakt andere noodzakelijke veranderingen af te wijzen of tegen te werken, als die niet in het winstmodel van de grote bedrijven passen. Dat gaat in de trant van: ‘met kernenergie heb je niet zoveel windmolens nodig of geen onderzoek naar andere vormen van duurzame energie’. Daarom richt e-Lise 2021 in samenwerking met onder andere Nucleair Pride en de Stichting Energietransitie en Kernenergie een ‘burgerbeweging’ op met als naam “Kern voor Klimaat”. Die vraagt direct spreektijd aan tijdens de Klimaatmars van november 2021, maar krijgen die niet van de organisatoren, die kernenergie afwijzen. Dan sturen ze (CO2- bewust) een reclame- vliegtuigje de lucht in om hun boodschap te brengen. Bij de klimaatmars in Rotterdam, een halfjaar later, vallen zij op door een paar als ijsbeer verklede personen, die moeten verbeelden hoe bezorgd “Kern voor Klimaat” is voor de aarde, terwijl een groepje studenten probeert alle stickers die demonstranten tegen atoomenergie plakken met een pro-sticker af te dekken. Een leidende rol bij de deelname aan de mars had P. Bauduin van Atoomalliantie, een bedrijfje dat alleen atoomstroom verkoopt. Bauduin was eerder Statenlid in Utrecht voor Forum voor Democratie. Ze proberen demonstranten die echt bezorgd zijn over het klimaat op de bekende manieren te misleiden. Bijvoorbeeld: ‘Fukushima was helemaal niet zo erg, er was bij de meltdown hooguit één direct slachtoffer van radioactieve straling’. Maar onder andere de vele kinderen die nadien schildklierafwijkingen kregen worden verzwegen. En: ‘de miljoenen liters radioactief afval die in de oceaan verdwijnen zijn niet erg, want de oceanen zijn groot genoeg’. In deze kapitalistische maatschappij wegen economische en politieke belangen zwaarder dan de toekomst van de mensheid. Voor de onmiddellijke sluiting van alle kerncentrales wereldwijd. Er zijn naast wind- en zonenergie genoeg andere mogelijkheden om duurzame energie op te wekken.