Nieuwe brochure van De Volle Lading: 'Eén sector-CAO voordat de eerste container op Maasvlakte 2 wordt gelost!' Brochure twee over de containersector is uit. Eerder was een brochure over de sjor- en inhuursector verschenen. Alle achtergronden en argumenten om één CAO in de containersector te bereiken staan bij elkaar in een heldere taal en met verrassende uitspraken van collega’s die goed over de zaak hebben nagedacht. Maasvlakte 2 zorgt voor vooruitgang, maar vergroot de concurrentie die de terminal operators op de havenwerkers willen afwentelen. Hoe dat te voorkomen wordt klip en klaar uiteengezet. Het echte vakbondswerk en de strijd tegen het reformisme Om het echte vakbondswerk aan te pakken moet het reformisme worden overwonnen. In brochure 1 staat: "Het reformisme gelooft niet dat de werkende mensen de maatschappij kunnen besturen, daarom legt het zich neer bij het kapitalisme, legt het zich neer bij het streven van de bedrijven om de winst en concurrentiekracht te vergroten. Reformisten willen het kapitalisme en de kapitalistische bedrijven meebesturen. Voor wie de belangen van de arbeiders wil behartigen is dat een doodlopende weg. Het is als vechten met één hand op de rug. Het belemmert je om echt de belangen van de arbeiders tot uitgangspunt te nemen en het belemmert je ook om de maatschappelijke kracht van de arbeidersbeweging te zien en te benutten." De brochures moeten helderheid geven over de richting van de strijd. De Volle Lading wil een plek zijn voor alle havenarbeiders die dat echte vakbondswerk willen aanpakken. Niet om een nieuwe bond te vormen, niet om uit de bond te stappen, dat heeft nog nooit nut gehad. Je wordt lid van een bond om dat je in je eentje tegenover de baas niets kunt uitrichten. De Volle Lading is voor het positieve vakbondswerk, maar dat kan alleen tot stand komen als het reformisme doelbewust wordt bestreden. Brochure 2: "Eén sector-CAO voordat de eerste container op Maasvlakte 2 wordt gelost!" is te bestellen bij de Rode Morgen, door overmaking van € 4,00 (inclusief portokosten) op rekening 4428359, o.v.v. 'Havenbrochure 2'.
DVL
PiB
Internationale strijddag van de arbeidersklasse
1 Mei
1 Mei arbeidersstrijd bevrijdt de maatschappij 1 mei 2022 Op 1 mei - de internationale strijddag van de arbeidersklasse - gaan wereldwijd werkende mensen de straat op. In Nederland in verschillende steden. 1 mei staat internationaal in het teken van de strijd tegen oorlog. Want opnieuw heeft de concurrentie tussen imperialistische machtsblokken om invloedssferen, grondstoffen en afzetmarkten een gruwelijke oorlog gebaard, die kan escaleren naar een derde wereldoorlog. Het stelt de internationale arbeidersklasse dringend voor de vraag hoe zij dit moorddadige wereldsysteem kan overwinnen. Om met Bertolt Brecht te spreken: ‘we moeten deze wereld niet verlaten als goede mensen, maar een goede wereld verlaten’. De Nederlandse regering is reactionair naar buiten en naar binnen. Een verhoging van de oorlogsbudgetten met vier miljard - om in verbinding met de EU en de NAVO de belangen van de monopoliebedrijven in de strijd om Oekraïne veilig te stellen. Naar binnen worden de oorlogslasten afgewenteld op de werkende bevolking met enorme prijsstijgingen en energielasten. In de pandemie hebben de diepe zakken van minister Hoekstra de grote bedrijven geholpen en de verschillen tussen arm en rijk vergoot. Het vermogen van de 2120 rijkste Nederlanders groeide verder en is inmiddels groter dan dat van de tien miljoen armste inwoners. In verkiezingstijd liggen de woorden zorg en onderwijs in de mond van alle politici bestorven, maar de problemen worden jaar na jaar groter. Voor werkende mensen en vooral jongeren is een huis niet te vinden en niet te betalen. Opeenvolgende IPCC- rapporten laten de toenemende milieuvernietiging zien, maar de regering blijft doorgaan met miljardensubsidies op fossiele brandstoffen, ondergrondse CO2 opslag en kernenergie. Rutte III viel over het toeslagenschandaal met zijn racistische belastingpolitiek. Onder Rutte IV moeten tienduizenden getroffen gezinnen drie jaar wachten tot zij hun dossier mogen inzien, laat staan dat ze volledig gecompenseerd worden. Van mensen met vermogen wordt de belasting op spaargeld onmiddellijk stopgezet, na een uitspraak van de Hoge Raad. Op 1 mei demonstreren werkende mensen wereldwijd dat zij verbonden zijn en gezamenlijk de strijd aan gaan voor een vreedzame, rechtvaardige wereld - waar de eenheid tussen mens en natuur wordt hersteld. Zo lang de economie van de kapitalisten leidend is, worden de problemen van de wereldbevolking alleen maar groter. De verbondenheid van de internationale arbeidersklasse maakt verzet tegen onrechtvaardige oorlogen een noodzaak, want werkende mensen hebben dezelfde klassenbelangen en kunnen zich niet laten gebruiken door de ene of de andere imperialistische regering - arbeiders schieten niet op arbeiders! Op 1 mei komen collega’s van verschillende sectoren bij elkaar. Met de afwenteling van de crisis- en oorlogslasten is de werkelijke inflatie opgelopen tot 12% in maart. De minimale loonstijgingen die in de CAO’s worden afgesproken betekenen verdere inkomensachteruitgang. ‘Waarom wordt er niet gestaakt’, verzucht een collega van PostNL met zijn hongerloon en de zoveelste werkdrukverhoging. ‘Waarom worden wij niet geholpen’, verzucht de collega uit de zorg met long covid. ‘Waarom werk ik hard en kan ik toch geen betaalbaar huis vinden’, verzucht de jongere. Wat te doen? We zullen het zelf moeten doen. Voluit strijden voor de belangen van de arbeidersklasse, de knellende kaders doorbreken van de kapitalistische winsteconomie die is ingericht om de rijken rijker te maken en alleen maar leidt tot crisis en oorlog. De knellende kaders doorbreken van de reformistische vakbondspolitiek, maar juist de vakbondsmacht ontplooien. Ruim baan geven aan de strijd om het leven van iedereen te verrijken, de resultaten van het werk voor iedereen in te zetten en een andere manier van leven en samenleven te organiseren. Niet ieder voor zich, maar voor alle mensen - het echte socialisme.