Wie betaalt er voor het gratis geld? Prinsjesdag - in een klassenmaatschappij bestaat geen ‘algemeen belang’ APMT Maasvlakte II - directie wil twee keer zo veel, van dezelfde mensen Is de arbeidersklasse verdwenen? Te weinig personeel? Overbodig kapitalisme! Productiechaos en vaccinmiljarden - Wat is er niet logisch aan een planeconomie? Griekse regering laat huis en haard branden ‘Jullie zijn niet alleen. De dag zal komen!’ Wie de leefbaarheid van de planeet wil behouden moet de confrontatie met het kapitalisme aangaan Internationale revolutionaire camping ‘Justice for Sammy’
Abonneren: jaarabo € 16,00 steunabo € 20,00 proefabo (twee nummers gratis, geen verplichtingen) Commentaar, reacties, extra nummers: redactie@rodemorgen.nl Steun de Rode Morgen: banknummer NL54INGB0004428359 Het laatste nieuws van onderop: RM-Nieuws
Inhoud:
Wie betaalt er voor het gratis geld? Prinsjesdag - in een klassenmaatschappij bestaat geen ‘algemeen belang’ APMT Maasvlakte II - directie wil twee keer zo veel, van dezelfde mensen Is de arbeidersklasse verdwenen? Te weinig personeel? Overbodig kapitalisme! Productiechaos en vaccinmiljarden - Wat is er niet logisch aan een planeconomie? Griekse regering laat huis en haard branden ‘Jullie zijn niet alleen. De dag zal komen!’ Wie de leefbaarheid van de planeet wil behouden moet de confrontatie met het kapitalisme aangaan Internationale revolutionaire camping ‘Justice for Sammy’
Abonneren: jaarabo € 16,00 steunabo € 20,00 proefabo (twee nummers gratis, geen verplichtingen) Commentaar, reacties, extra nummers: redactie@rodemorgen.nl Steun de Rode Morgen: banknummer NL54INGB0004428359 Het laatste nieuws van onderop: RM-Nieuws
Inhoud: