1 Mei - arbeidersstrijd bevrijdt de maatschappij Oorlog tussen imperialisten - werkers kunnen hem stoppen Mijnwerkers spreken zich uit tegen de oorlog Oorlog en lijken - winsten voor de rijken Anticommunisme bij herdenking - Rode Morgen protesteert Revolutionairen tegen de eerste wereldoorlog Inflatie is diefstal Prijsopdrijving stuit op verzet Oplaaiende strijd op Amerikaanse werkvloer Alleen ‘system change’ kan klimaatcatastrofe verhinderen Algemene staking legt grote delen India lam PostNL België wordt vervolgd - hoe zit ’t in Nederland? ICOR roept op voor 1 Mei Vier 1 mei
Abonneren: jaarabo € 16,00 steunabo € 20,00 proefabo (twee nummers gratis, geen verplichtingen) Commentaar, reacties, extra nummers: redactie@rodemorgen.nl Steun de Rode Morgen: banknummer NL54INGB0004428359 Het laatste nieuws van onderop: RM-Nieuws
Inhoud:
1 Mei - arbeidersstrijd bevrijdt de maatschappij Oorlog tussen imperialisten - werkers kunnen hem stoppen Mijnwerkers spreken zich uit tegen de oorlog Oorlog en lijken - winsten voor de rijken Anticommunisme bij herdenking - Rode Morgen protesteert Revolutionairen tegen de eerste wereldoorlog Inflatie is diefstal Prijsopdrijving stuit op verzet Oplaaiende strijd op Amerikaanse werkvloer Alleen ‘system change’ kan klimaatcatastrofe verhinderen Algemene staking legt grote delen India lam PostNL België wordt vervolgd - hoe zit ’t in Nederland? ICOR roept op voor 1 Mei Vier 1 mei
Abonneren: jaarabo € 16,00 steunabo € 20,00 proefabo (twee nummers gratis, geen verplichtingen) Commentaar, reacties, extra nummers: redactie@rodemorgen.nl Steun de Rode Morgen: banknummer NL54INGB0004428359 Het laatste nieuws van onderop: RM-Nieuws
Inhoud: