Word arbeider/ster! Er is veel te doen over de opleiding van kinderen en jongeren. Die worden vroeg aan alle kanten bekeken en beschreven, met als doel individueel zo hoog mogelijk te worden geschoold. Want een ‘hogere’ theoretische opleiding wordt in de huidige maatschappij hoger gewaardeerd en doorgaans beter betaald. Ouders die zelf deel uitmaken van de arbeidersklasse hebben vaak de hoop dat hun kinderen op die manier een gemakkelijker leven krijgen. Ruim 50% van de kinderen en jongeren heeft hierdoor stress, volgens cijfers van het CBS. De omstandigheden werken bovendien niet mee. Te weinig leraren, onbevoegde leraren, overvolle klassen met ouders die moeten jongleren om werk en privé te combineren. Handarbeid schaars Een onderwaardering van de handarbeid - waar overigens altijd ook hoofdarbeid voor nodig is - zorgt ervoor dat bijvoorbeeld loodgieters, bouwvakkers, chauffeurs, verpleegkundigen en verzorgers schaars zijn geworden. Deze onderwijscrisis kan zich bij de vele andere kapitalistische crises voegen. Dat roept de vraag op of het niet anders kan. Of er niet een maatschappij mogelijk is waar theorie en praktijk verbonden zijn. Waar de arbeidersklasse niet wordt uitgebuit, maar zelf bepaalt wat er met de resultaten van hun werk gebeurt. Dat is zeker mogelijk en iedereen - vooral jongeren - kan zich vandaag voegen in de strijd hiervoor onder het motto: word arbeidster of arbeider! Leidende rol in maatschappijverandering Door privatiseringen in energievoorziening, openbaar vervoer, post en gezondheidszorg is de arbeidersklasse verder uitgebreid en daarmee ook haar potentiële macht. In het beginselprogram van de Rode Morgen staat: “De arbeidersklasse is de schepper van alle maatschappelijke rijkdom. De arbeidersklasse bezit zelf geen productiemiddelen, maar wordt daarentegen door de kapitalisten van de vruchten van haar arbeid beroofd. Als drager van de maatschappelijke grootproductie is zij de enige werkelijk revolutionaire klasse. Klassendiscipline en solidariteit hebben de arbeiders verworven – samenwerkend in grootbedrijven. Dit alles stelt de arbeidersklasse in staat om de leiding in de klassenstrijd te nemen.” Theorie en praktijk, geduld en moed De (jonge) arbeider of arbeidster staat niet alleen, maar is verbonden met collega’s in de sector en met de gehele arbeidersklasse, nationaal en internationaal. Met het lidmaatschap van de vakbond wordt een eerste stap gezet van on- georganiseerdheid naar georganiseerdheid. Als vakbondslid is het zaak daarnaast ook politiek werk te doen. Want de vakbondsbureaucratie beperkt zich tot het kapitalisme. Acties en vakbondsstrijd moeten leiden tot onderhandelingen met de bazen in de hoop toegevingen te bereiken. Met dit reformisme worden de bestaande verhoudingen alleen maar bestendigd. Het is onze taak om in het bedrijf of de instelling ernaartoe te werken dat de vakbonden werkelijk strijdorganisaties worden. De arbeiders kunnen de maatschappij veranderen, ze hebben weinig te verliezen en veel te winnen. Als arbeider kun je de collega’s met raad en daad terzijde staan en hen winnen voor de klassenstrijd. Door de situatie van het bedrijf te bestuderen, de CAO, de richtlijnen binnen het bedrijf en de arbeidswetten. Door bedrijfskranten te maken. Door het verbinden van de theorie van het marxisme-leninisme en de geschiedenis van de revolutionaire arbeidersbeweging met de praktijk van de dagelijkse klassenstrijd. Niet de strijd voor hervormingen is hierbij het einddoel, maar het overtuigen van de collega’s van de noodzaak van de strijd om de macht – het kapitalisme is het verleden, het socialisme heeft de toekomst.
dvl
pib
RM
RM
sluit aan bij de
arbeidersklasse
1 januari 2023
Word arbeider/ster! Er is veel te doen over de opleiding van kinderen en jongeren. Die worden vroeg aan alle kanten bekeken en beschreven, met als doel individueel zo hoog mogelijk te worden geschoold. Want een ‘hogere’ theoretische opleiding wordt in de huidige maatschappij hoger gewaardeerd en doorgaans beter betaald. Ouders die zelf deel uitmaken van de arbeidersklasse hebben vaak de hoop dat hun kinderen op die manier een gemakkelijker leven krijgen. Ruim 50% van de kinderen en jongeren heeft hierdoor stress, volgens cijfers van het CBS. De omstandigheden werken bovendien niet mee. Te weinig leraren, onbevoegde leraren, overvolle klassen met ouders die moeten jongleren om werk en privé te combineren. Handarbeid schaars Een onderwaardering van de handarbeid - waar overigens altijd ook hoofdarbeid voor nodig is - zorgt ervoor dat bijvoorbeeld loodgieters, bouwvakkers, chauffeurs, verpleegkundigen en verzorgers schaars zijn geworden. Deze onderwijscrisis kan zich bij de vele andere kapitalistische crises voegen. Dat roept de vraag op of het niet anders kan. Of er niet een maatschappij mogelijk is waar theorie en praktijk verbonden zijn. Waar de arbeidersklasse niet wordt uitgebuit, maar zelf bepaalt wat er met de resultaten van hun werk gebeurt. Dat is zeker mogelijk en iedereen - vooral jongeren - kan zich vandaag voegen in de strijd hiervoor onder het motto: word arbeidster of arbeider! Leidende rol in maatschappijverandering Door privatiseringen in energievoorziening, openbaar vervoer, post en gezondheidszorg is de arbeidersklasse verder uitgebreid en daarmee ook haar potentiële macht. In het beginselprogram van de Rode Morgen staat: “De arbeidersklasse is de schepper van alle maatschappelijke rijkdom. De arbeidersklasse bezit zelf geen productiemiddelen, maar wordt daarentegen door de kapitalisten van de vruchten van haar arbeid beroofd. Als drager van de maatschappelijke grootproductie is zij de enige werkelijk revolutionaire klasse. Klassendiscipline en solidariteit hebben de arbeiders verworven – samenwerkend in grootbedrijven. Dit alles stelt de arbeidersklasse in staat om de leiding in de klassenstrijd te nemen.” Theorie en praktijk, geduld en moed De (jonge) arbeider of arbeidster staat niet alleen, maar is verbonden met collega’s in de sector en met de gehele arbeidersklasse, nationaal en internationaal. Met het lidmaatschap van de vakbond wordt een eerste stap gezet van on-georganiseerdheid naar georganiseerdheid. Als vakbondslid is het zaak daarnaast ook politiek werk te doen. Want de vakbondsbureaucratie beperkt zich tot het kapitalisme. Acties en vakbondsstrijd moeten leiden tot onderhandelingen met de bazen in de hoop toegevingen te bereiken. Met dit reformisme worden de bestaande verhoudingen alleen maar bestendigd. Het is onze taak om in het bedrijf of de instelling ernaartoe te werken dat de vakbonden werkelijk strijdorganisaties worden. De arbeiders kunnen de maatschappij veranderen, ze hebben weinig te verliezen en veel te winnen. Als arbeider kun je de collega’s met raad en daad terzijde staan en hen winnen voor de klassenstrijd. Door de situatie van het bedrijf te bestuderen, de CAO, de richtlijnen binnen het bedrijf en de arbeidswetten. Door bedrijfskranten te maken. Door het verbinden van de theorie van het marxisme-leninisme en de geschiedenis van de revolutionaire arbeidersbeweging met de praktijk van de dagelijkse klassenstrijd. Niet de strijd voor hervormingen is hierbij het einddoel, maar het overtuigen van de collega’s van de noodzaak van de strijd om de macht – het kapitalisme is het verleden, het socialisme heeft de toekomst.
DVL
PiB
ideologie
en verander de wereld
Weinig te verliezen - veel te winnen