Wie betaalt er voor het gratis geld? ‘We moeten ons uit de crisis investeren’: politieke partijen, bonden, economen en VNO-NCW - ze roepen het in koor. ‘Want’ zo wordt gezegd ‘het geld is gratis’. Sterker nog: als de Nederlandse staat geld leent op de kapitaalmarkt dan krijgt ze een tijdje bijna een half procent toe. De centrale banken van de VS, Europa en Japan houden de rente op nul, met name door op grote schaal de leningen van staten en bedrijven op te kopen. Een soort piramidespel, waarbij aan de ene kant staten niet ten onder gaan aan het betalen van rente en dus steeds meer kunnen lenen en aan de andere kant de balansen van de centrale banken uit hun voegen barsten van het schuldpapier. Waar gaat dat ‘gratis’ geld naar toe? In ieder geval niet naar de gewone man/vrouw/persoon. Die zouden enorm geholpen zijn met een verhoging van de bijstand, van het minimumloon, van het pensioen – maar dat is blijkbaar niet de bedoeling. En – corona maakt veel duidelijk – ook de zorg zou heel wat miljarden kunnen gebruiken: om de lonen op peil te brengen, de werkdruk te verlagen, het aantal bedden uit te breiden en het personeel op sterkte te brengen. Maar nee: de hand zit op de knip. Hetzelfde geldt voor het onderwijs. Dat geld gaat vooral naar de grote bedrijven. Zij vingen de meeste coronasteun. Geen belasting betalen, maar wel vangen. En de grote vervuilers, die moeten natuurlijk schadeloosgesteld worden voor de energietransitie - wie riep er ooit dat de vervuiler moest betalen? Shell kreeg twee miljard om CO2 onder de grond te stoppen. Tata lobbyt voor eenzelfde tegemoetkoming. Een nationaal groeifonds gaat de komende vijf jaar 20 miljard uitdelen aan projecten van de grote bedrijven. Enzovoort, enzovoort. Gratis geld is een illusie. Een illusie die moet verbergen dat de grote bedrijven en de rijken incasseren en dat de gewone mensen betalen. Dat onrecht zit ingebakken in het kapitalisme. Ben je tegen dat onrecht: bestrijd het kapitalisme! Wie betaalt er voor het gratis geld? De gewone m/v/p krijgt op zijn spaargeld geen rente meer - en de tijd nadert dat daarover rente betaald moet gaan worden. Door de inflatie wordt het geld elk jaar minder waard. De prijzen in de winkel en bij de pomp stijgen harder dan in de CBS-statistiek. Wonen wordt onbetaalbaar. Gemeentelasten gaan altijd omhoog. De meeste pensioenen zijn tien tot vijftien jaar niet geïndexeerd. Er is rond de 20% aan koopkracht ingeleverd – bij de bestaande en bij de toekomstige pensioenen. Gratis geld? We draaien er nu al voor op. Lonen en uitkeringen omhoog lasten omlaag!
Wie betaalt er
1 september 2021
We moeten ons uit de crisis investeren’: politieke partijen, bonden, economen en VNO- NCW - ze roepen het in koor. ‘Want’ zo wordt gezegd ‘het geld is gratis’. Sterker nog: als de Nederlandse staat geld leent op de kapitaalmarkt dan krijgt ze een tijdje bijna een half procent toe. De centrale banken van de VS, Europa en Japan houden de rente op nul, met name door op grote schaal de leningen van staten en bedrijven op te kopen. Een soort piramidespel, waarbij aan de ene kant staten niet ten onder gaan aan het betalen van rente en dus steeds meer kunnen lenen en aan de andere kant de balansen van de centrale banken uit hun voegen barsten van het schuldpapier. Waar gaat dat ‘gratis’ geld naar toe? In ieder geval niet naar de gewone man/vrouw/persoon. Die zouden enorm geholpen zijn met een verhoging van de bijstand, van het minimumloon, van het pensioen – maar dat is blijkbaar niet de bedoeling. En – corona maakt veel duidelijk – ook de zorg zou heel wat miljarden kunnen gebruiken: om de lonen op peil te brengen, de werkdruk te verlagen, het aantal bedden uit te breiden en het personeel op sterkte te brengen. Maar nee: de hand zit op de knip. Hetzelfde geldt voor het onderwijs. Dat geld gaat vooral naar de grote bedrijven. Zij vingen de meeste coronasteun. Geen belasting betalen, maar wel vangen. En de grote vervuilers, die moeten natuurlijk schadeloosgesteld worden voor de energietransitie - wie riep er ooit dat de vervuiler moest betalen? Shell kreeg twee miljard om CO2 onder de grond te stoppen. Tata lobbyt voor eenzelfde tegemoetkoming. Een nationaal groeifonds gaat de komende vijf jaar 20 miljard uitdelen aan projecten van de grote bedrijven. Enzovoort, enzovoort. Gratis geld is een illusie. Een illusie die moet verbergen dat de grote bedrijven en de rijken incasseren en dat de gewone mensen betalen. Dat onrecht zit ingebakken in het kapitalisme. Ben je tegen dat onrecht: bestrijd het kapitalisme! Wie betaalt er voor het gratis geld? De gewone m/v/p krijgt op zijn spaargeld geen rente meer - en de tijd nadert dat daarover rente betaald moet gaan worden. Door de inflatie wordt het geld elk jaar minder waard. De prijzen in de winkel en bij de pomp stijgen harder dan in de CBS-statistiek. Wonen wordt onbetaalbaar. Gemeentelasten gaan altijd omhoog. De meeste pensioenen zijn tien tot vijftien jaar niet geïndexeerd. Er is rond de 20% aan koopkracht ingeleverd – bij de bestaande en bij de toekomstige pensioenen. Gratis geld? We draaien er nu al voor op. Lonen en uitkeringen omhoog lasten omlaag!
DVL
PiB
voor het gratis geld?
We betalen er nu al voor.
koopkracht