1 juli 2024
Wat te verwachten van de komende extreemrechtse bruine regering onder leiding van AIVD-er Schoof? Voor de grote bedrijven wordt, zoals altijd, goed gezorgd. De lasten worden zoals altijd afgewenteld op de maatschappij – op de werkende bevolking. Het program van de nieuwe bruine regering is een voorgeprogrammeerde provocatie, met de ene na de andere uitgelokte rel, die moet leiden tot een massabasis voor het fascistoïde gedachtengoed van PVV-ers en consorten. In andere landen kun je zien hoe dat verloopt: aanval op vrouwenrechten, rechten van arbeiders, vluchtelingen, milieubescherming, publieke omroep, boeken, kranten, kunst en wetenschappen enzovoort. Tot uiteindelijk alleen de mediakanalen van De Telegraaf of nog rechtser overblijven. Een rancune-politiek die mensen het idee moet geven dat ‘de elite’ wordt aangepakt. ‘De elite’ wordt echter hiermee niet aangepakt, maar juist geholpen – alle belemmeringen voor het behalen van maximale winst moeten verdwijnen, dat is de opgave waarmee de bruine regering wordt aangesteld. Op de bres dus voor houden wat we hebben? Dat zou een grote vergissing zijn: het kapitalisme is een stervend, overleefd maatschappijsysteem, dat om het leven te rekken in alle landen extreemrechtse en fascistische organisaties in het zadel helpt. Verzet tegen rechts en rechtser heeft alleen succes als het verbonden wordt met de strijd voor het echte socialisme – een nieuwe manier van democratisch samenleven zonder uitbuiting, onderdrukking en milieuvernietiging. Verkiezingsbeloften direct weer gedumpt Voor de verkiezingen zijn grote beloftes gedaan door met name PVV, BBB en NSC. Maar in de aanloop naar de komende bruine regering zijn die beloftes één voor één over boord gegooid. Zo is het plan van AOW op 65 jaar geschrapt, net als een extra verhoging van het minimumloon. De regering wil de duur van de WW terugbrengen van twee jaar naar 18 maanden. Voor arbeidsongeschikten komt geen betere regeling, waardoor vooral mensen met een laag inkomen een hele lage arbeidsongeschiktheidsuitkering krijgen - of helemaal niets. De huidige compensatie voor extra ziektekosten wordt geschrapt. Het eigen risico wordt niet geschrapt zoals plechtig beloofd, maar pas in 2027 gehalveerd en tegelijkertijd wordt de zorgpremie verhoogd. Beoogd minister Agema (PVV), die zo vreselijk begaan is met de zorg en in het bijzonder met de oudjes, handhaaft een bezuiniging van jaarlijks 655 miljoen op de ouderenzorg vanaf 2026. Vanaf 2027 wordt zogenaamd 600 miljoen in de ouderenzorg geïnvesteerd. Een typisch gevalletje van creatief boekhouden. In de gehandicaptenzorg wordt 200 miljoen bezuinigd. Per saldo zal de situatie in beide sectoren verslechteren. Verzorgingshuizen komen niet terug zoals ze beloofde. Er wordt in toenemende mate bezuinigd op de ziekenhuiszorg - bijna 1,5 miljard in de komende regeerperiode. Er wordt honderden miljoenen bezuinigd op preventie en publieke gezondheid, waaronder GGD’s en consultatiebureaus. De subsidie voor schoolmaaltijden wordt gestopt. De PVV zou de BTW op voedsel schrappen, dat gebeurt niet. Er komt juist een verhoging van 9% naar 21% op culturele goederen en diensten – zoals boeken, kranten, theater en zwembaden. Geen zwemles voor kinderen uit arme gezinnen. Gevaarlijk in een waterrijk land. Agema breekt alles wat waardevol is voor gewone mensen verder af. Er worden geen extra maatregelen genomen om de wooncrisis op te lossen. Het onhaalbare doel van 100.000 woningen bouwen per jaar blijft bestaan, maar er is geen plan om de daad bij het woord te voegen. De bruine regering heeft weinig op met wetenschap en onderzoek. Hierop wordt 1,1 miljard bezuinigd. Voor studenten een langstudeerboete van 3000 euro. Op het ambtenarenapparaat zou 22% bezuinigd moeten worden. Dit zal ongeveer 20% aan arbeidsplaatsen kosten. Ambtenaren die belangrijk zijn voor de NAVO en het leger en veiligheidsdiensten worden van de personeelsreductie uitgezonderd. In 2026 zouden ambtenaren geen CAO-verhoging van hun loon krijgen. Rode loper voor grote bedrijven Voor de monopolies en de grote bedrijven wordt de rode loper uitgelegd. Aan hen wordt een lastenverlichting van twee miljard beloofd. Een verhoging van de energiebelasting voor bedrijven wordt geschrapt. De invoering van een belasting over de inkoop van hun eigen aandelen gaat niet door en de vrijstelling van belasting op 30% van het inkomen van expats blijft gehandhaafd. De belasting voor grootverdieners gaat omlaag van 33% naar 31%, de belasting op vermogen gaat omlaag met 100 miljoen. Bedrijven krijgen een miljard voor investeringen. Het klimaatfonds wordt ingezet voor het onder de grond stoppen van CO2, de verhoging van de CO2-heffing wordt teruggedraaid en de subsidie op fossiele brandstoffen wordt alleen afgebouwd als dit in een Europees kader gebeurt. Voor de bouw van vier nieuwe kerncentrales wordt 14 miljard subsidie uitgetrokken. Kernenergie is duur, milieuvervuilend, gevaarlijk in kapitalistische handen en kan hooguit 10 à 15% van de energiebehoefte produceren. Er wordt geen geld gereserveerd voor de noodzakelijke uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk – terwijl woonwijken, instellingen en bedrijven niet kunnen worden aangesloten. Voor huishoudens wordt de salderingsregeling gestopt, inclusief de compensatie voor mensen met een laag inkomen. Tegelijkertijd worden alle subsidies die mensen met een laag inkomen kunnen helpen met verduurzamen afgeschaft. Dit terwijl juist de verduurzaming door de gewone mensen een groot succes is. Meer dan de helft van de huishoudens heeft maatregelen getroffen om hun woning te verduurzamen. Shell wil doorpompen De regering zet gasboringen bij Schiermonnikoog door ten koste van de Waddenzee. Ze geeft drie miljard subsidie aan Tata Steel voor vergroening. Dit betekent dat de miljardenwinsten van Tata niet worden aangetast. De gevolgen van de vervuiling zijn voor de mensen die er werken, voor de omwonenden en voor de maatschappij. Shell wil doorpompen en heeft 800 nieuwe olie- en gas projecten in de planning staan. Schiphol heeft met beoogd minister van Infrastructuur en Waterstaat Barry Madlener een pleitbezorger voor meer groei en uitstoot van broeikasgassen. Madlener wil ook de Europese normen voor het oppervlaktewater afvlakken. Nederland heeft het meest vieze oppervlaktewater van Europa. Van het oppervlaktewater haalt 99% de norm niet. De Agromonopolies en de Rabobank worden ook bediend. Beoogd landbouwminister Femke Wiersma (BBB) verzette zich eerder fel tegen de opkomst van natuurbeschermend en biologisch boeren. Het transitiefonds van 20,5 miljard om boeren te helpen met stoppen van het bedrijf of omschakeling naar duurzame landbouw wordt opgeheven. Er wordt vijf miljard uitgetrokken voor ‘innovaties’. Hier zullen vooral banken en bedrijven van profiteren, maar niet de natuur. Het hele idee van circulaire landbouw en biologische landbouw moet wijken voor de winst van agromonopolies. Nederland bungelt qua natuurbehoud onderaan bij alle lijstjes. Banken staan biologisch boeren in de weg, waardoor er slechts 4% biologisch geboerd wordt. Vanaf 1970 is de biodiversiteit met 69% afgenomen en 91% van de natuurlijke leefomgeving verkeert in slechte staat. Arbeidersklasse moet ruggengraat worden Een groot deel van de mensen, ongeveer zes op de tien huishoudens, kan niet of maar moeilijk rondkomen. Er moeten steeds moeilijker keuzes worden gemaakt in de supermarkt, omdat de prijzen iedere week omhoog gaan. De boodschappen zijn vergeleken met vijf jaar geleden meer dan 50% duurder geworden Op 1 juli gaat de grootste huurverhoging in sinds 1990. De huren zijn in 30 jaar met 178,12% gestegen en het onderhoud van de woningen is in minstens hetzelfde tempo gedaald. Zorgkosten zijn een molensteen om de nek van gezinnen geworden en een tandarts is voor velen niet meer te betalen. Werkende mensen voeren een dagelijkse strijd voor een betere toekomst voor hun kinderen, maar het is vaak vechten tegen de bierkaai. Want meer van de helft van de jongeren heeft een flexibel contract en bijna de helft van de jongeren kan niet rondkomen. Niet zo verwonderlijk met een jeugdloon van € 6,65 op 18 jaar. Een huis is niet te vinden en onbetaalbaar. Ouders maken zich zorgen over de wereld waarin hun kinderen hun weg moeten zien te vinden. Een wereld met oorlog en milieu- vernietiging. Daar moet verandering in komen. Het FNV-bestuur heeft boos gereageerd op het plan de WW te verkorten, op de maatregelen tegen ambtenaren en de aanpassing van artikel 3305a, waarmee de rechten van belangengroepen en vakbonden worden ingeperkt. Nodig is dat de daad bij het woord gevoegd wordt en dat de arbeidersklasse de ruggengraat vormt van dit verzet.
dvl
pib
RM
Wat te verwachten van de bruine regering Schoof?
Wat te verwachten van bruine regering?
Verzet tegen rechtser verbinden met strijd voor socialisme
1 juli 2024
Wat te verwachten van de komende extreemrechtse bruine regering onder leiding van AIVD-er Schoof? Voor de grote bedrijven wordt, zoals altijd, goed gezorgd. De lasten worden zoals altijd afgewenteld op de maatschappij – op de werkende bevolking. Het program van de nieuwe bruine regering is een voorgeprogrammeerde provocatie, met de ene na de andere uitgelokte rel, die moet leiden tot een massabasis voor het fascistoïde gedachtengoed van PVV-ers en consorten. In andere landen kun je zien hoe dat verloopt: aanval op vrouwenrechten, rechten van arbeiders, vluchtelingen, milieubescherming, publieke omroep, boeken, kranten, kunst en wetenschappen enzovoort. Tot uiteindelijk alleen de mediakanalen van De Telegraaf of nog rechtser overblijven. Een rancune-politiek die mensen het idee moet geven dat ‘de elite’ wordt aangepakt. ‘De elite’ wordt echter hiermee niet aangepakt, maar juist geholpen – alle belemmeringen voor het behalen van maximale winst moeten verdwijnen, dat is de opgave waarmee de bruine regering wordt aangesteld. Op de bres dus voor houden wat we hebben? Dat zou een grote vergissing zijn: het kapitalisme is een stervend, overleefd maatschappijsysteem, dat om het leven te rekken in alle landen extreemrechtse en fascistische organisaties in het zadel helpt. Verzet tegen rechts en rechtser heeft alleen succes als het verbonden wordt met de strijd voor het echte socialisme – een nieuwe manier van democratisch samenleven zonder uitbuiting, onderdrukking en milieuvernietiging. Verkiezingsbeloften direct weer gedumpt Voor de verkiezingen zijn grote beloftes gedaan door met name PVV, BBB en NSC. Maar in de aanloop naar de komende bruine regering zijn die beloftes één voor één over boord gegooid. Zo is het plan van AOW op 65 jaar geschrapt, net als een extra verhoging van het minimumloon. De regering wil de duur van de WW terugbrengen van twee jaar naar 18 maanden. Voor arbeidsongeschikten komt geen betere regeling, waardoor vooral mensen met een laag inkomen een hele lage arbeidsongeschiktheids- uitkering krijgen - of helemaal niets. De huidige compensatie voor extra ziektekosten wordt geschrapt. Het eigen risico wordt niet geschrapt zoals plechtig beloofd, maar pas in 2027 gehalveerd en tegelijkertijd wordt de zorgpremie verhoogd. Beoogd minister Agema (PVV), die zo vreselijk begaan is met de zorg en in het bijzonder met de oudjes, handhaaft een bezuiniging van jaarlijks 655 miljoen op de ouderenzorg vanaf 2026. Vanaf 2027 wordt zogenaamd 600 miljoen in de ouderenzorg geïnvesteerd. Een typisch gevalletje van creatief boekhouden. In de gehandicaptenzorg wordt 200 miljoen bezuinigd. Per saldo zal de situatie in beide sectoren verslechteren. Verzorgingshuizen komen niet terug zoals ze beloofde. Er wordt in toenemende mate bezuinigd op de ziekenhuiszorg - bijna 1,5 miljard in de komende regeerperiode. Er wordt honderden miljoenen bezuinigd op preventie en publieke gezondheid, waaronder GGD’s en consultatiebureaus. De subsidie voor schoolmaaltijden wordt gestopt. De PVV zou de BTW op voedsel schrappen, dat gebeurt niet. Er komt juist een verhoging van 9% naar 21% op culturele goederen en diensten – zoals boeken, kranten, theater en zwembaden. Geen zwemles voor kinderen uit arme gezinnen. Gevaarlijk in een waterrijk land. Agema breekt alles wat waardevol is voor gewone mensen verder af. Er worden geen extra maatregelen genomen om de wooncrisis op te lossen. Het onhaalbare doel van 100.000 woningen bouwen per jaar blijft bestaan, maar er is geen plan om de daad bij het woord te voegen. De bruine regering heeft weinig op met wetenschap en onderzoek. Hierop wordt 1,1 miljard bezuinigd. Voor studenten een langstudeerboete van 3000 euro. Op het ambtenarenapparaat zou 22% bezuinigd moeten worden. Dit zal ongeveer 20% aan arbeidsplaatsen kosten. Ambtenaren die belangrijk zijn voor de NAVO en het leger en veiligheidsdiensten worden van de personeelsreductie uitgezonderd. In 2026 zouden ambtenaren geen CAO-verhoging van hun loon krijgen. Rode loper voor grote bedrijven Voor de monopolies en de grote bedrijven wordt de rode loper uitgelegd. Aan hen wordt een lastenverlichting van twee miljard beloofd. Een verhoging van de energiebelasting voor bedrijven wordt geschrapt. De invoering van een belasting over de inkoop van hun eigen aandelen gaat niet door en de vrijstelling van belasting op 30% van het inkomen van expats blijft gehandhaafd. De belasting voor grootverdieners gaat omlaag van 33% naar 31%, de belasting op vermogen gaat omlaag met 100 miljoen. Bedrijven krijgen een miljard voor investeringen. Het klimaatfonds wordt ingezet voor het onder de grond stoppen van CO2, de verhoging van de CO2-heffing wordt teruggedraaid en de subsidie op fossiele brandstoffen wordt alleen afgebouwd als dit in een Europees kader gebeurt. Voor de bouw van vier nieuwe kerncentrales wordt 14 miljard subsidie uitgetrokken. Kernenergie is duur, milieuvervuilend, gevaarlijk in kapitalistische handen en kan hooguit 10 à 15% van de energiebehoefte produceren. Er wordt geen geld gereserveerd voor de noodzakelijke uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk – terwijl woonwijken, instellingen en bedrijven niet kunnen worden aangesloten. Voor huishoudens wordt de salderingsregeling gestopt, inclusief de compensatie voor mensen met een laag inkomen. Tegelijkertijd worden alle subsidies die mensen met een laag inkomen kunnen helpen met verduurzamen afgeschaft. Dit terwijl juist de verduurzaming door e gewone mensen een groot succes is. Meer dan de helft van de huishoudens heeft maatregelen getroffen om hun woning te verduurzamen. Shell wil doorpompen De regering zet gasboringen bij Schiermonnikoog door ten koste van de Waddenzee. Ze geeft drie miljard subsidie aan Tata Steel voor vergroening. Dit betekent dat de miljardenwinsten van Tata niet worden aangetast. De gevolgen van de vervuiling zijn voor de mensen die er werken, voor de omwonenden en voor de maatschappij. Shell wil doorpompen en heeft 800 nieuwe olie- en gas projecten in de planning staan. Schiphol heeft met beoogd minister van Infrastructuur en Waterstaat Barry Madlener een pleitbezorger voor meer groei en uitstoot van broeikasgassen. Madlener wil ook de Europese normen voor het oppervlaktewater afvlakken. Nederland heeft het meest vieze oppervlaktewater van Europa. Van het oppervlaktewater haalt 99% de norm niet. De Agromonopolies en de Rabobank worden ook bediend. Beoogd landbouwminister Femke Wiersma (BBB) verzette zich eerder fel tegen de opkomst van natuurbeschermend en biologisch boeren. Het transitiefonds van 20,5 miljard om boeren te helpen met stoppen van het bedrijf of omschakeling naar duurzame landbouw wordt opgeheven. Er wordt vijf miljard uitgetrokken voor ‘innovaties’. Hier zullen vooral banken en bedrijven van profiteren, maar niet de natuur. Het hele idee van circulaire landbouw en biologische landbouw moet wijken voor de winst van agromonopolies. Nederland bungelt qua natuurbehoud onderaan bij alle lijstjes. Banken staan biologisch boeren in de weg, waardoor er slechts 4% biologisch geboerd wordt. Vanaf 1970 is de biodiversiteit met 69% afgenomen en 91% van de natuurlijke leefomgeving verkeert in slechte staat. Arbeidersklasse moet ruggengraat worden Een groot deel van de mensen, ongeveer zes op de tien huishoudens, kan niet of maar moeilijk rondkomen. Er moeten steeds moeilijker keuzes worden gemaakt in de supermarkt, omdat de prijzen iedere week omhoog gaan. De boodschappen zijn vergeleken met vijf jaar geleden meer dan 50% duurder geworden Op 1 juli gaat de grootste huurverhoging in sinds 1990. De huren zijn in 30 jaar met 178,12% gestegen en het onderhoud van de woningen is in minstens hetzelfde tempo gedaald. Zorgkosten zijn een molensteen om de nek van gezinnen geworden en een tandarts is voor velen niet meer te betalen. Werkende mensen voeren een dagelijkse strijd voor een betere toekomst voor hun kinderen, maar het is vaak vechten tegen de bierkaai. Want meer van de helft van de jongeren heeft een flexibel contract en bijna de helft van de jongeren kan niet rondkomen. Niet zo verwonderlijk met een jeugdloon van € 6,65 op 18 jaar. Een huis is niet te vinden en onbetaalbaar. Ouders maken zich zorgen over de wereld waarin hun kinderen hun weg moeten zien te vinden. Een wereld met oorlog en milieu-vernietiging. Daar moet verandering in komen. Het FNV-bestuur heeft boos gereageerd op het plan de WW te verkorten, op de maatregelen tegen ambtenaren en de aanpassing van artikel 3305a, waarmee de rechten van belangengroepen en vakbonden worden ingeperkt. Nodig is dat de daad bij het woord gevoegd wordt en dat de arbeidersklasse de ruggengraat vormt van dit verzet.
regering
DVL
PiB