Internationale strijddag 1 mei 2024
1 mei Comité demonstratie - Rotterdam Onder de leus ‘1 mei, 1 mei – de revolutie dat zijn wij!’ organiseert het Rotterdams 1 mei-comité op de strijd- dag van de arbeiders een demonstratie op woensdag 1 mei in Rotterdam. 18.00 uur verzamelen voor het stadhuis - Coolsingel 40, Rotterdam 19.00 uur demonstratie Meer informatie: www.eenmeicomite.nl FNV-demonstratie - Amsterdam Op woensdag 1 mei organiseert de FNV een demonstratie vanaf het Museumplein in Amsterdam naar het Martin Luther Kingpark waar een manifestatie wordt gehouden. Je kan met de bus naar Amsterdam. 14.00 uur verzamelen - 14.30 uur demonstratie Meer informatie: www.fnv.nl Bevrijd de wereld van het kapitalisme Je hoeft er niet lang over na te denken. Als je weet aan wat voor rechtse regering er wordt gewerkt, dan weet je ook waar je je op voor moet bereiden. Dan weet je dat aanpassen en afwachten niets gaat brengen, dan weet je dat het tijd is om het echte protest van links te organiseren. Geen tandeloos parlementair geleuter, maar op straat, op de bedrijven en bij de instellingen. Voor democratische vrijheden De rechtse partijen geven vrij baan aan racisme en fascisme. Hoe harder er wordt gesproken over rechtsstaat, transparantie en goed bestuur, hoe meer het racisme en fascisme van de PVV wordt geaccepteerd en normaal gemaakt. Via X en het parlement krijgen we zo onze dagelijkse portie. Tegelijk worden er voorbereidingen getroffen om het demonstratierecht in te perken om zo het progressieve verzet te onderdrukken. En omdat rechts weet dat het volk zich niet eeuwig laat bedotten, is het bespioneren van de eigen burgers gewone praktijk van staat en tech-giganten. Geen subsidies voor de rijken, maar voorzieningen voor de werkers Hoe harder er wordt gesproken over ‘gezonde financiële kaders’, hoe groter de subsidiestroom naar de grote bedrijven wordt. Vervuiler Tata gaat niet betalen, maar wordt schadeloos gesteld, ASML wordt voor 2,5 miljard in de watten gelegd, Shell en haar partners die CO2 in een leeg gasveld willen stoppen worden ontzorgd: zij de winst, de staat de risico’s. En hoe harder er over gezonde financiële kaders wordt gesproken, hoe meer er wordt bezuinigd op wat voor gewone werkende mensen van belang is. Met de verkiezingen in aantocht besloot de Tweede Kamer om het minimumloon 1,2% extra te verhogen. De bedrijven begonnen te piepen (‘we zijn geen pinautomaat’) en nu wordt het via de Eerste Kamer teruggedraaid. Afschaffing van het eigen risico in de zorg lijkt verder weg dan ooit. Bouwen voor de werkers en studenten Hoe harder er over het bouwen van woningen voor de lagere en middeninkomens wordt gesproken, hoe meer sociale woningen worden afgebroken. Ministers en bouwers gooien de handen in de lucht: we willen wel bouwen, maar het lukt niet. Maar het lukt wel om voor het personeel van ASML 20.000 woningen te bouwen - de staat legt 425 miljoen op tafel. Dure woningen worden er ook genoeg gebouwd: de ene toren na de andere schiet de lucht in, koopwoningen van meer dan een half miljoen euro worden volop gebouwd, vaak op de plek waar de sociale woningen werden afgebroken. Vrede en vriendschap tussen de volkeren Hoe meer er over het bewaren van de vrede wordt gesproken, over het verdedigen van democratie en mensenrechten, hoe meer geld er in de voorbereiding van oorlog wordt gestopt. De concurrentie tussen de imperialisten neemt toe. Nieuwe imperialisten verschijnen die hun eigen invloedssferen willen veroveren. Defensiebudgetten worden verhoogd, de oorlog in Oekraïne wordt gesteund, pensioenfondsen en banken worden aangemoedigd in de oorlogsindustrie te investeren. De staat trekt de portemonnee en die portemonnee wordt gevuld met de belastingcenten van de werkende mensen – rijken en grote bedrijven betalen geen belasting, die ontvangen. En de gewone mensen moeten als kanonnenvoer dienen – kijk naar de oorlog in Oekraïne. Vluchtelingen welkom Zoals Israël wordt aangemoedigd om ‘humaan’ oorlog te voeren, zo zegt rechts humaan met vluchtelingen om te willen gaan. En terwijl Israël tienduizenden burgers over de kling jaagt, betekent humaniteit in Nederland dat vluchtelingen buiten slapen, onrechtmatig worden opgesloten, onvoldoende medische zorg krijgen, overgeleverd zijn aan eindeloze procedures – en dat ze vooral geen verblijfsvergunning krijgen. Mensen vluchten voor armoede, oorlogen, milieurampen en klimaatrampen. De redenen om te vluchten zijn altijd weer terug te voeren op de winsthonger van de grote bedrijven. Bescherm mens en milieu Hoogdravende woorden over groen en duurzaam uit rechtse monden hebben plaats gemaakt voor: ‘is het wel zo nodig’, ‘ik ben niet overtuigd’, ‘zolang China uitstoot, helpen onze plannen niet’, ‘straks wordt de vervuiling alleen maar verplaatst’, of: ‘we moeten ons maar aanpassen aan het nieuwe klimaat’. Ambities – die vooral op papier bestonden – worden teruggeschroefd. De grote bedrijven en de rijken denken niet alleen ‘nu de maximale winst en na ons de zondvloed’, ze hopen ook geld genoeg te hebben om die zondvloed te overleven. De last van het uitsterven van de soorten, het smelten van gletsjers en ijskappen, van het ziek worden door Pfas, fijnstof, glyfosaat en andere schadelijke stoffen – de last van de droogtes en overstromingen, die last komt vooral op de gewone mensen neer. Voor het eenheidsfront en voor het socialisme Het is aan links om het verzet te organiseren tegen die aanvallen. Links is het om het internationale anti-imperialistische eenheidsfront tegen fascisme, oorlog en vernietiging te versterken. In die strijd dringt zich één conclusie op: de enige werkelijke oplossing is het socialisme. Tot die tijd veroorzaken de monopoliebedrijven, die – op straffe van ten ondergaan – moeten streven naar maximale winst, de ene ramp na de andere. Het is aan links, revolutionair links, om de dagelijkse strijd te verbinden met de strijd voor een andere maatschappij - voor het echte socialisme. Op 1 mei werpen we een blik in de vrijheid. Organiseer verzet tegen elk imperialistisch beleid, elke regionale en nationale verdeeldheid, racisme en sociaal chauvinisme. Organiseer je bij de Rode Morgen. Arbeiders van alle landen, verenig je!
dvl
pib
RM
1 Mei - Dag van de arbeiders
Dag van de arbeiders
Internationale strijddag
1 mei 2024
1 mei Comité demonstratie - Rotterdam Onder de leus ‘1 mei, 1 mei – de revolutie dat zijn wij!’ organiseert het Rotterdams 1 mei- comité op de strijddag van de arbeiders een demonstratie op woensdag 1 mei in Rotterdam. 18.00 uur verzamelen voor het stadhuis - Coolsingel 40, Rotterdam 19.00 uur demonstratie Meer informatie: www.eenmeicomite.nl FNV-demonstratie - Amsterdam Op woensdag 1 mei organiseert de FNV een demonstratie vanaf het Museumplein in Amsterdam naar het Martin Luther Kingpark waar een manifestatie wordt gehouden. Je kan met de bus naar Amsterdam. 14.00 uur verzamelen 14.30 uur demonstratie Meer informatie: www.fnv.nl Bevrijd de wereld van het kapitalisme Je hoeft er niet lang over na te denken. Als je weet aan wat voor rechtse regering er wordt gewerkt, dan weet je ook waar je je op voor moet bereiden. Dan weet je dat aanpassen en afwachten niets gaat brengen, dan weet je dat het tijd is om het echte protest van links te organiseren. Geen tandeloos parlementair geleuter, maar op straat, op de bedrijven en bij de instellingen. Voor democratische vrijheden De rechtse partijen geven vrij baan aan racisme en fascisme. Hoe harder er wordt gesproken over rechtsstaat, transparantie en goed bestuur, hoe meer het racisme en fascisme van de PVV wordt geaccepteerd en normaal gemaakt. Via X en het parlement krijgen we zo onze dagelijkse portie. Tegelijk worden er voorbereidingen getroffen om het demonstratierecht in te perken om zo het progressieve verzet te onderdrukken. En omdat rechts weet dat het volk zich niet eeuwig laat bedotten, is het bespioneren van de eigen burgers gewone praktijk van staat en tech- giganten. Geen subsidies voor de rijken, maar voorzieningen voor de werkers Hoe harder er wordt gesproken over ‘gezonde financiële kaders’, hoe groter de subsidiestroom naar de grote bedrijven wordt. Vervuiler Tata gaat niet betalen, maar wordt schadeloos gesteld, ASML wordt voor 2,5 miljard in de watten gelegd, Shell en haar partners die CO2 in een leeg gasveld willen stoppen worden ontzorgd: zij de winst, de staat de risico’s. En hoe harder er over gezonde financiële kaders wordt gesproken, hoe meer er wordt bezuinigd op wat voor gewone werkende mensen van belang is. Met de verkiezingen in aantocht besloot de Tweede Kamer om het minimumloon 1,2% extra te verhogen. De bedrijven begonnen te piepen (‘we zijn geen pinautomaat’) en nu wordt het via de Eerste Kamer teruggedraaid. Afschaffing van het eigen risico in de zorg lijkt verder weg dan ooit. Bouwen voor de werkers en studenten Hoe harder er over het bouwen van woningen voor de lagere en middeninkomens wordt gesproken, hoe meer sociale woningen worden afgebroken. Ministers en bouwers gooien de handen in de lucht: we willen wel bouwen, maar het lukt niet. Maar het lukt wel om voor het personeel van ASML 20.000 woningen te bouwen - de staat legt 425 miljoen op tafel. Dure woningen worden er ook genoeg gebouwd: de ene toren na de andere schiet de lucht in, koopwoningen van meer dan een half miljoen euro worden volop gebouwd, vaak op de plek waar de sociale woningen werden afgebroken. Vrede en vriendschap tussen de volkeren Hoe meer er over het bewaren van de vrede wordt gesproken, over het verdedigen van democratie en mensenrechten, hoe meer geld er in de voorbereiding van oorlog wordt gestopt. De concurrentie tussen de imperialisten neemt toe. Nieuwe imperialisten verschijnen die hun eigen invloedssferen willen veroveren. Defensiebudgetten worden verhoogd, de oorlog in Oekraïne wordt gesteund, pensioenfondsen en banken worden aangemoedigd in de oorlogsindustrie te investeren. De staat trekt de portemonnee en die portemonnee wordt gevuld met de belastingcenten van de werkende mensen – rijken en grote bedrijven betalen geen belasting, die ontvangen. En de gewone mensen moeten als kanonnenvoer dienen – kijk naar de oorlog in Oekraïne. Vluchtelingen welkom Zoals Israël wordt aangemoedigd om ‘humaan’ oorlog te voeren, zo zegt rechts humaan met vluchtelingen om te willen gaan. En terwijl Israël tienduizenden burgers over de kling jaagt, betekent humaniteit in Nederland dat vluchtelingen buiten slapen, onrechtmatig worden opgesloten, onvoldoende medische zorg krijgen, overgeleverd zijn aan indeloze procedures – en dat ze vooral geen verblijfsvergunning krijgen. Mensen vluchten voor armoede, oorlogen, milieurampen en klimaatrampen. De redenen om te vluchten zijn altijd weer terug te voeren op de winsthonger van de grote bedrijven. Bescherm mens en milieu Hoogdravende woorden over groen en duurzaam uit rechtse monden hebben plaats gemaakt voor: ‘is het wel zo nodig’, ‘ik ben niet overtuigd’, ‘zolang China uitstoot, helpen onze plannen niet’, ‘straks wordt de vervuiling alleen maar verplaatst’, of: ‘we moeten ons maar aanpassen aan het nieuwe klimaat’. Ambities – die vooral op papier bestonden – worden teruggeschroefd. De grote bedrijven en de rijken denken niet alleen ‘nu de maximale winst en na ons de zondvloed’, ze hopen ook geld genoeg te hebben om die zondvloed te overleven. De last van het uitsterven van de soorten, het smelten van gletsjers en ijskappen, van het ziek worden door Pfas, fijnstof, glyfosaat en andere schadelijke stoffen – de last van de droogtes en overstromingen, die last komt vooral op de gewone mensen neer. Voor het eenheidsfront en voor het socialisme Het is aan links om het verzet te organiseren tegen die aanvallen. Links is het om het internationale anti-imperialistische eenheidsfront tegen fascisme, oorlog en vernietiging te versterken. In die strijd dringt zich één conclusie op: de enige werkelijke oplossing is het socialisme. Tot die tijd veroorzaken de monopoliebedrijven, die – op straffe van ten ondergaan – moeten streven naar maximale winst, de ene ramp na de andere. Het is aan links, revolutionair links, om de dagelijkse strijd te verbinden met de strijd voor een andere maatschappij - voor het echte socialisme. Op 1 mei werpen we een blik in de vrijheid. Organiseer verzet tegen elk imperialistisch beleid, elke regionale en nationale verdeeldheid, racisme en sociaal chauvinisme. Organiseer je bij de Rode Morgen! Arbeiders van alle landen, verenig je!
1 Mei
DVL
PiB