1 mei 2024
Apothekersassistenten demonstreren op zaterdag 11 mei 12.00 uur - Plein Vrouwe Justitia - Utrecht Unaniem besloten de collega’s van het Actiecomité Apothekersassistenten op 19 april voor actie. Voor een landelijke demonstratie in Utrecht in mei en daarna staken als hun eisen niet worden ingewilligd: automatische prijscompensatie, zodat de lonen voor een groot deel meestijgen met de prijzen, een dertiende maand en verlaging van de werkdruk. Vorig jaar organiseerde het actiecomité met deze eisen haar eerste strijdbare en levendige demonstratie van apothekersassistenten in hun geschiedenis. De vertegenwoordigers van de (ketens van) apothekers ASKA en WZOA wilden het enorme gat in de koopkracht op geen enkele manier compenseren. Na de actie waren er opeens onderhandelingen mogelijk en werden de lonen met twee keer 2,5% verhoogd. Het actiecomité beschouwde het als een eerste stap. Nu moeten er échte verbeteringen komen. Want het gat in de koopkracht is door de inflatie inmiddels alweer groter dan 8%. En de lonen van de collega’s in de ziekenhuisapotheek liggen tussen de 240 euro en 800 euro hoger voor hetzelfde werk en in het ziekenhuis wordt ook een dertiende maand betaald. De apothekers, verenigd in ASKA en WZOA, bieden niet meer dan 2% loonsverhoging. De vakbonden hebben de onderhandelingen gestopt, maar het vakbondsbestuur wil de eisen van automatische prijscompensatie en een dertiende maand niet overnemen. Vreemd, want de automatische prijscompensatie zit in het arbeidsvoorwaardenbeleid van het FNV en een dertiende maand geldt ook in de ziekenhuisapotheek. En gelijk loon voor gelijk werk is ook een vakbondseis. Voorwaarts dus naar een landelijke demonstratie en verdere opbouw van de acties voor automatische prijscompensatie, een dertiende maand en verlaging van de werkdruk! Zaterdag 11 mei om 12.00 uur Plein Vrouwe Justitia - Utrecht Schoonmakers eisen automatische prijscompensatie en strijden tegen discriminatie De schoonmakers houden op 1 mei een actievergadering voor de CAO. Zij hebben 1 mei - de internationale strijddag van de arbeidersklasse - bevochten als vrije dag en zijn daarmee een voorbeeld voor alle werkende mensen in Nederland. De schoonmakers eisen automatische prijscompensatie. Daarnaast een loonstijging van 7,75%. Ze willen dat de avondtoeslag ingaat om 17.00 uur - en niet pas om 21.30 uur. De hotelschoonmakers moeten de weekendtoeslag terugkrijgen die hen is afgepakt. De lonen van de schoonmakers liggen rond de 13 à 14 euro. Daar kan je niet van leven. Daarom moet het minimumloon omhoog naar 16 euro; de lonen van de schoonmakers moeten daar minimaal 20% boven liggen. De eindejaarsuitkering (nu 4,75%) moet omhoog naar 8,33%, net als in andere sectoren. Voor oudere collega’s moeten er goede ouderenregelingen komen. De reiskosten moeten worden betaald vanaf vijf kilometer. Nu is dat pas vanaf 30 kilometer, waardoor collega’s veel geld moeten betalen om op het werk te komen. De schoonmakers hebben vooral door hun acties in 2010 en de jaren daarna een strijdbare geschiedenis opgebouwd. Ze organiseerden stakingen en bezettingen, bijvoorbeeld op Utrecht Centraal. Het vuil stapelde zich snel op, waardoor in veel bedrijven en instellingen het raderwerk tot stilstand kwam. Nooit meer onzichtbaar. Dat was - en is - de leus van de schoonmakers. Die spirit willen veel schoonmakers ook weer terug. Zestig procent van de schoonmakers heeft een migratieachtergrond. Zij maken zich zorgen over de extreem rechtse regering die in de maak is, die weinig op heeft met rechten van arbeiders, een verhoging van het minimumloon blokkeert en haat tegen migranten propageert. Daartegen willen ze de strijd aangaan.
Wij zijn de vakbond
Herstel koopkracht staat op nr. 1
dvl
pib
RM
Maak van de bond een strijdorganisatie
vakbond
‘Wij zijn de vakbond en herstel van koopkracht staat op nummer 1 1 mei 2024
Apothekersassistenten demonstreren op zaterdag 11 mei - 12.00 uur Plein Vrouwe Justitia - Utrecht Unaniem besloten de collega’s van het Actiecomité Apothekersassistenten op 19 april voor actie. Voor een landelijke demonstratie in Utrecht in mei en daarna staken als hun eisen niet worden ingewilligd: automatische prijscompensatie, zodat de lonen voor een groot deel meestijgen met de prijzen, een dertiende maand en verlaging van de werkdruk. Vorig jaar organiseerde het actiecomité met deze eisen haar eerste strijdbare en levendige demonstratie van apothekers- assistenten in hun geschiedenis. De vertegenwoordigers van de (ketens van) apothekers ASKA en WZOA wilden het enorme gat in de koopkracht op geen enkele manier compenseren. Na de actie waren er opeens onderhandelingen mogelijk en werden de lonen met twee keer 2,5% verhoogd. Het actiecomité beschouwde het als een eerste stap. Nu moeten er échte verbeteringen komen. Want het gat in de koopkracht is door de inflatie inmiddels alweer groter dan 8%. En de lonen van de collega’s in de ziekenhuisapotheek liggen tussen de 240 euro en 800 euro hoger voor hetzelfde werk en in het ziekenhuis wordt ook een dertiende maand betaald. De apothekers, verenigd in ASKA en WZOA, bieden niet meer dan 2% loonsverhoging. De vakbonden hebben de onderhandelingen gestopt, maar het vakbondsbestuur wil de eisen van automatische prijscompensatie en een dertiende maand niet overnemen. Vreemd, want de automatische prijscompensatie zit in het arbeidsvoorwaardenbeleid van het FNV en een dertiende maand geldt ook in de ziekenhuisapotheek. En gelijk loon voor gelijk werk is ook een vakbondseis. Voorwaarts dus naar een landelijke demonstratie en verdere opbouw van de acties voor automatische prijscompensatie, een dertiende maand en verlaging van de werkdruk! Zaterdag 11 mei om 12.00 uur Plein Vrouwe Justitia - Utrecht Schoonmakers eisen automatische prijscompensatie en strijden tegen discriminatie De schoonmakers houden op 1 mei een actievergadering voor de CAO. Zij hebben 1 mei - de internationale strijddag van de arbeidersklasse - bevochten als vrije dag en zijn daarmee een voorbeeld voor alle werkende mensen in Nederland. De schoonmakers eisen automatische prijscompensatie. Daarnaast een loonstijging van 7,75%. Ze willen dat de avondtoeslag ingaat om 17.00 uur - en niet pas om 21.30 uur. De hotelschoonmakers moeten de weekendtoeslag terugkrijgen die hen is afgepakt. De lonen van de schoonmakers liggen rond de 13 à 14 euro. Daar kan je niet van leven. Daarom moet het minimumloon omhoog naar 16 euro; de lonen van de schoonmakers moeten daar minimaal 20% boven liggen. De eindejaarsuitkering (nu 4,75%) moet omhoog naar 8,33%, net als in andere sectoren. Voor oudere collega’s moeten er goede ouderenregelingen komen. De reiskosten moeten worden betaald vanaf vijf kilometer. Nu is dat pas vanaf 30 kilometer, waardoor collega’s veel geld moeten betalen om op het werk te komen. De schoonmakers hebben vooral door hun acties in 2010 en de jaren daarna een strijdbare geschiedenis opgebouwd. Ze organiseerden stakingen en bezettingen, bijvoorbeeld op Utrecht Centraal. Het vuil stapelde zich snel op, waardoor in veel bedrijven en instellingen het raderwerk tot stilstand kwam. Nooit meer onzichtbaar. Dat was - en is - de leus van de schoonmakers. Die spirit willen veel schoonmakers ook weer terug. Zestig procent van de schoonmakers heeft een migratie- achtergrond. Zij maken zich zorgen over de extreem rechtse regering die in de maak is, die weinig op heeft met rechten van arbeiders, een verhoging van het minimumloon blokkeert en haat tegen migranten propageert. Daartegen willen ze de strijd aangaan!
DVL
PiB