Karel Ploeger
29 april 2021
Nooit vergeten - voor altijd in ons hart
Onze kameraad Karel Ploeger is op 29 april overleden, een jaar na de diagnose asbestkanker. Karel kende heel veel mensen. Hij was een enthousiaste man met hart voor de gewone man en vrouw en met hart voor de strijd voor een rechtvaardige maatschappij. Niet alleen strijdbaar en van goede wil, maar ook praktisch ingesteld. Een man van theorie én praktijk – hij organiseerde mensen voor acties en hij organiseerde allerlei activiteiten om deze acties te financieren. Pakketbezorgers en ook krantenbezorgers in Amersfoort en omgeving kennen hem als een hardwerkende collega, die zich inzette voor de collectieve belangen van postwerkers en voor de klassebelangen van alle arbeiders. Karel werkte jarenlang als subcontractor voor PostNL en was actief in de landelijke stakingsacties van de subco’s in 2013 en 2015. Karel werkte mee aan de opbouw van de afdeling Amsterdam en aan de bedrijfskrant Post in Beweging. Hij zette zich in voor de opbouw van een revolutionaire arbeiderspartij voor het socialisme - een partij die de arbeiders kan helpen te leren van hun ervaringen en die van de andere arbeiders. Een partij die niet alleen de gevolgen van het kapitalisme wil aanpakken, maar ook de oorzaak: het kapitalisme zelf. Hij steunde de strijdbare vrouwenbeweging, vooral de basisvrouwen van het Platform Wereldvrouwen. Hij zag het belang van de strijd van vrouwen tegen uitbuiting en nderdrukking, die wereldwijd verbindingen legt en onmisbaar is om tot werkelijke maatschappijverandering te komen. Karel zette zich zijn hele leven op vasthoudende wijze in voor de strijd voor het socialisme, voor de strijd voor de eenheid van mens en natuur. Toen zijn gezondheid hem in de steek begon te laten, vond hij creatieve manieren om toch zijn bijdrage te kunnen blijven leveren. Sommige mensen hebben alleen een rationeel begrip van linkse politiek en van de noodzaak van revolutionaire maatschappijverandering. Voor Karel was dat niet voldoende. Hij moest het ook voelen. En deze ten diepst gevoelde overtuiging maakte het hem mogelijk om zich met veel andere mensen te verbinden – in de strijd voor de bevrijding van de maatschappij van uitbuiting en onderdrukking. We zullen hem niet vergeten - hij zal voor altijd in ons hart gesloten blijven.
DVL
PiB
overleden