Prijscompensatie zou lager kunnen zijn, maar wie even rekent ziet dat dit onzin is. 1 maart 2023
In alle sectoren van de maatschappij strijden collega’s voor compensatie in de lonen van de grote prijsstijgingen. Dat werkende mensen een groot deel van hun koopkracht inleveren, valt moeilijk te ontkennen. Daarom maken bedrijven en media van verschillende trucs gebruik om de prijscompensatie zo laag mogelijk voor te stellen. • De prijsstijgingen zijn voor mensen met een inkomen tot modaal groter dan de prijsstijging die het CBS aangeeft: van hun uitgaven vormen die aan energie en voedsel een groter deel dan in het CBS-mandje - en de prijzen daarvan zijn extra gestegen. • Over het feit dat mensen, voordat ze prijscompensatie krijgen, al maanden toch al die hogere prijzen betaalden, wordt wijselijk gezwegen. • Verder wordt beweerd dat een hoge prijscompensatie de prijzen zal doen stijgen, waardoor een loon-prijsspiraal zou ontstaan. Dat de huidige inflatie voor een groot deel het gevolg is van het opdrijven van de prijzen door olie-, voedsel- en supermarkt- monopolies - zonder dat hun productiekosten stegen - wordt niet ter discussie gesteld. Dat is een ‘natuurverschijnsel’ waaraan de concerndirecties wel mee moeten doen. En genoegen nemen met minder winst om de lonen te laten stijgen komt in de hoofden van kapitalistische economen eenvoudig niet op. • Nu er overal stakingen zijn, wordt het verhaaltje verspreid dat de prijscompensatie lager zou kunnen zijn, omdat het inflatiecijfer daalt. Maar wie even rekent ziet dat dit onzin is. Als het CBS zegt dat de prijzen met een bepaald percentage stijgen, dan is dat dus bovenop de reeds gestegen prijzen. Die hoge prijzen blijven. Als het inflatiecijfer negatief wordt, pas dan dalen de prijzen. Alle reden om juist meer te eisen om het koopkrachtverlies te compenseren. • En wat het ‘natuurverschijnsel’ betreft van de superwinsten van de concerns ten koste van de werkende mensen: dat is geen natuurverschijnsel, ook geen complot: dit is kapitalisme. De werkers laten keer op keer zien dat zij dit ‘natuurverschijnsel’ niet accepteren. Om ervoor te zorgen, dat zij zelf beschikken over de rijkdommen die zij produceren, zal aan dat kapitalistisch systeem een eind gemaakt moeten worden.
Laat je niet
arm rekenen
dvl
pib
RM
RM
Laat je niet
arm rekenen
1 maart 2023
In alle sectoren van de maatschappij strijden collega’s voor compensatie in de lonen van de grote prijsstijgingen. Dat werkende mensen een groot deel van hun koopkracht inleveren, valt moeilijk te ontkennen. Daarom maken bedrijven en media van verschillende trucs gebruik om de prijscompensatie zo laag mogelijk voor te stellen. • De prijsstijgingen zijn voor mensen met een inkomen tot modaal groter dan de prijsstijging die het CBS aangeeft: van hun uitgaven vormen die aan energie en voedsel een groter deel dan in het CBS- mandje - en de prijzen daarvan zijn extra gestegen. • Over het feit dat mensen, voordat ze prijscompensatie krijgen, al maanden toch al die hogere prijzen betaalden, wordt wijselijk gezwegen. • Verder wordt beweerd dat een hoge prijscompensatie de prijzen zal doen stijgen, waardoor een loon-prijsspiraal zou ontstaan. Dat de huidige inflatie voor een groot deel het gevolg is van het opdrijven van de prijzen door olie-, voedsel- en supermarkt-monopolies - zonder dat hun productiekosten stegen - wordt niet ter discussie gesteld. Dat is een ‘natuurverschijnsel’ waaraan de concerndirecties wel mee moeten doen. En genoegen nemen met minder winst om de lonen te laten stijgen komt in de hoofden van kapitalistische economen eenvoudig niet op. • Nu er overal stakingen zijn, wordt het verhaaltje verspreid dat de prijscompensatie lager zou kunnen zijn, omdat het inflatiecijfer daalt. Maar wie even rekent ziet dat dit onzin is. Als het CBS zegt dat de prijzen met een bepaald percentage stijgen, dan is dat dus bovenop de reeds gestegen prijzen. Die hoge prijzen blijven. Als het inflatiecijfer negatief wordt, pas dan dalen de prijzen. Alle reden om juist meer te eisen om het koopkrachtverlies te compenseren. • En wat het ‘natuurverschijnsel’ betreft van de superwinsten van de concerns ten koste van de werkende mensen: dat is geen natuurverschijnsel, ook geen complot: dit is kapitalisme. De werkers laten keer op keer zien dat zij dit ‘natuurverschijnsel’ niet accepteren. Om ervoor te zorgen, dat zij zelf beschikken over de rijkdommen die zij produceren, zal aan dat kapitalistisch systeem een eind gemaakt moeten worden.
DVL
PiB
DVL
koopkracht
Prijscompensatie zou lager kunnen zijn, maar wie even rekent ziet dat dit onzin is.