Wapens neer!
Lonen omhoog!
De inflatie loopt steeds verder uit de hand. Het Centraal Planbureau berekende dat volgend jaar 7,6% van de mensen onder armoedegrens zal leven, voor kinderen is dat zelfs 9,5%. Leven onder de armoedegrens betekent dat je de basisbehoeftes niet meer kunt betalen. Grote concerns maakten van corona en de oorlog in Oekraïne gebruik om de prijzen voor energie, voedsel, transport enzovoort enorm op te drijven. In mei van dit jaar publiceerde Oxfam Novib een rapport waaruit bleek dat het vermogen van de voedsel- en energiemiljardairs in twee jaar tijd met 473miljard dollar was gestegen en er 573 miljardairs bijgekomen waren - waaronder 62 voedselmiljardairs. Zo werkt het monopoliekapitalisme. Gigantische overvloed aan de ene kant, gigantische armoede aan de andere kant. En de kloof wordt elke dag dieper en schrijnender. De strijd om de koopkracht is een levensnoodzaak geworden, maar daar kan het niet bij blijven. De weg vooruit is die strijd te verbinden met de omverwerping van het kapitalisme. Strijden met een socialistisch perspectief brengt een wezenlijke oplossing dichterbij. ‘Loongolf’ moet meer zijn dan woorden alleen Wat de NS-ers en de mensen van het streekvervoer doen, dat is wat er moet gebeuren. Praten en bedelen helpt niet. Actie helpt. Eisen stellen en druk uitoefenen. En als de druk te klein is:meer druk zetten. De FNV-top verklaarde op 1 september dat de bond een krachtige loongolf gaat organiseren. Maar woorden alleen zijn niet genoeg. In december vorig jaar twitterde voorzitter Elzinga nog: “De werkgevers kunnen de boom in! Zij rekenen alle prijsstijgingen wel door aan ons om hun winst op peil te houden. Inflatie is diefstal van koopkracht. Wij eisen compensatie en een loonsverhoging. En dus gaan we het halen. Sluit je aan. We krijgen het alleen samen voor elkaar!” Bij de presentatie van de plannen voor een ‘krachtige loongolf’ sprak hij ongeveer dezelfde woorden. Aan die woorden mankeert niets, het mankeert aan daden. Woorden brengen geen brood op de plank en ze brengen komende winter ook geen warmte in de huizen. Een loongolf is zeker nodig, maar om die loongolf te realiseren zal actie vanaf de basis nodig zijn. Wie straks niet zonder brood of verwarming wil zitten, die zal nu in beweging moeten komen. Als daarvoor CAO’s moeten worden opengebroken dan moeten ze worden opengebroken. Regering: te weinig te laat De regering presenteerde op prinsjesdag een pakket aan koopkrachtmaatregelen – ‘pleisters plakken’ is de algemene kwalificatie. Omdat de prijzen niet meer zullen dalen zijn er echter structurele maatregelen nodig. Het minimumloon zal met 10%verhoogd worden, maar het minimumloon was voor de superinflatie te laag. FNV voert sinds april 2019 actie voor een minimumloon van 14 euro per uur. Bij een 40-urige werkweek is het minimumloon op dit moment 10,14 euro - 10% erbij is beter, maar het is steeds armoede en het is ook minder dan de inflatie. Bovendien worden deze maatregelen pas op 1 januari 2023 ingevoerd, terwijl de prijzen in augustus 2022 met 12% waren gestegen. Het is te laat en het is te weinig. Dat de regering met een pakket aan maatregelen komt dat is omdat ze de volkswoede vreest en met dit pakket het verzet hoopt te dempen. Een aanmoediging dus om breed het verzet te organiseren voor eisen tegen de oorlog en voor het echt op peil houden van de koopkracht: • Automatische prijscompensatie voor lonen, uitkeringen en pensioenen! • Minimumloon van 14 euro per uur! • Afschaffing jongerenlonen! • Wapens neer, lonen omhoog!
RM
Bedrijfskrant
stoppen met polderen
vakbondsmacht
1 december 2022
Automatische prijscompensatie nu! Doe je boodschappen, gooi je de tank vol, of open je de nota van het energiebedrijf: je schrikt van de prijsstijgingen. Het gaat om honderden euros per maand. De een moet het spaargeld aanspreken, de ander ziet de schulden oplopen, een derde heeft de deurwaarder aan de deur gehad. De koele cijfers van het CBS spreken ook boekdelen. In september lagen de prijzen 14,5% hoger dan in september vorig jaar en als volgens Europese regels wordt gerekend dan is dat zelfs 17,1%. Daar moet wat aan gedaan worden. Het water staat velen aan de lippen. De maatregelen van de regering helpen niet genoeg, het is te laat en te weinig. De vakbondsleden moeten voorop gaan in de strijd. Het goede voorbeeld wordt gegeven door sectoren als NS en streekvervoer die in actie zijn gekomen voor behoud van de koopkracht. FNV-voorzitter Elzinga en CAO- coördinator Boufangacha spreken een jaar lang hele strijdbare woorden, maar we zien geen daden. Het blijft vooral bij bedelen bij de regering en de bedrijven. De acties van NS en streekvervoer - maar dan op grotere schaal, door werkenden, uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden - dat is wat nu nodig en mogelijk is. Dat is wat strijdbaar vakbondswerk nu moet inhouden. De FNV-top start de campagne ‘Nederland verdient beter’ en zegt een strijdbeweging voor koopkracht te gaan organiseren. Goed zo. De eisen zijn prima: automatische prijscompensatie, een minimumloon van 14 euro per uur, een maximum aan de energieprijzen, de belasting op winst verhogen naar 35%, belastingontduiking aanpakken en verhoging van de belasting op inkomen uit vermogen tot tenminste het zelfde peil als de belasting op inkomen uit werk. Goede eisen, die duidelijk maken dat de koopkracht op peil moet blijven en de graaiers moeten worden aangepakt. Maar de stap van woorden naar daden is niet gezet. Na een vol Olympisch Stadion op 26 november kan het niet bij gebedel blijven. Beter is het om de straat op te gaan en te demonstreren - met je collega’s in gesprek te gaan over acties en eisen. Grijp die mogelijkheid en maak zo van de bond een strijdorganisatie. Dat kan alleen van onderop. • Automatische prijscompensatie Nu! • CAO’s openbreken! • Minimaal 14 euro per uur! • Afschaffing jongerenlonen! Monopolies drijven de prijzen op Die prijsstijgingen komen niet uit de lucht vallen. Het zijn de grote monopoliebedrijven – de olie- maatschappijen voorop - die met prijsstijgingen hun kans waarnemen om een groter deel van de rijkdom in te pikken. Oxfam berekende dat het vermogen van miljardairs in de energie- en voedselsector elke dag met bijna 600 miljoen dollar toeneemt. Tijdens de corona-pandemie werden er 573 mensen miljardair, waarvan 62 in de voedselsector. Productiemiddelen in gemeenschappelijk bezit nemen Dat is de gewone werking van het kapitalisme: rijken worden rijker en armen worden armer. Dat kan alleen stoppen als de monopoliebedrijven onteigend worden en de productiemiddelen in gemeenschappelijk bezit komen. Dan wordt niet langer voor de winsten van weinigen geproduceerd, maar voor de behoeftes van velen. Een economie in balans met de natuur, waarin iedereen zijn steentje kan bijdragen en oorlogen om invloedssferen tot het verleden behoren. Dat is het echte socialisme. Als de strijd om de koopkracht wordt gevoerd met socialistisch perspectief, dan wordt er niet alleen tegen de gevolgen van het kapitalisme geknokt, maar ook tegen dit systeem, de oorzaak van de verarming. Oorlogsbuit zit in de kas van Shell De inflatie is op allerlei manieren verbonden met de oorlog in Oekraïne. Het zijn twee kanten van de medaille van het kapitalisme. Monopoliebedrijven drijven de inflatie op. En dezelfde monopoliebedrijven strijden om invloedssferen. Oorlog is de voortzetting van die strijd met militaire middelen. De oorlog in Oekraïne is een confrontatie tussen twee imperialistische blokken – het westerse en het Russische – om invloedssferen. Ze spreken nobele woorden over het helpen van de Oekraïners, over democratie en denazificatie, maar de motieven zijn laag bij de gronds: invloedssferen, gebieden om grondstoffen te roven, goedkope arbeidskrachten uit te buiten, rendabele investeringen te doen. En op het moment dat de oorlog was begonnen werd dat weer een argument om de prijzen sneller op te drijven. De eerste oorlogsbuit bevindt zich nu in de kassen van Shell, Gazprom en Aramco.
DVL
PiB
loonstrijd
ontplooien!