Dagelijks
argumenten
voor het socialisme
1 mei 2021
Het socialisme bevrijdt de maatschappij
Het ontstaan van de corona- pandemie en het gevoerde beleid van regeringen over heel de wereld leveren iedere dag onthullingen en argumenten op om het kapitalisme aan de kaak te stellen en te mobiliseren voor revolutionaire maatschappijverandering. En om het socialisme als het logische alternatief - als de noodzakelijke stap voorwaarts - te propageren. Het ontstaan van het virus: de kapitalistische uitbuiting van mens en milieu en de vernietiging van de leefomgeving van dieren in het wild. De fundamentele tegenstelling van maatschappelijk georganiseerde productie en private toe-eigening van de resultaten van het werk: het onderzoek en de ontwikkeling van vaccins wordt door universiteiten etc. gedaan, betaald uit belastingen die de werkers opbrengen – de winsten worden door de grote farmaconcerns opgestreken. In plaats van samenwerking is er concurrentie: de imperialistische landen beconcurreren elkaar om toegang tot en de productie van vaccins - die gebruikt worden in de strijd om geopolitieke invloed en zeggenschap. Afhankelijke landen worden verder in (afhankelijke) armoede gedrukt. Verscherping van de onderdrukking en uitbuiting van de werkende klasse: in het belang van de monopolieconcerns en de grote bedrijven moet het werk doorgaan, met besmettingen op de werkplek tot gevolg. Na de sloop van de zorg in de vorige crisis van het kapitalisme, gaat de roofbouw op de zorgwerkers nu verder – met als ‘beloning’ niet een hoger loon en niet meer mensen aan het werk. Het staatsapparaat is niet in staat (en is daar ook nooit voor bedoeld) om in het belang van ‘de burgers’ te functioneren – het faalt bij de levering van beschermingsmiddelen, faalt in de vaccinatiecampagnes. Het is alleen geschikt om de belangen van grote monopolieconcerns te dienen. Groeiende maatschappelijke tegenstellingen in alle landen van de wereld. Wanstaltige verrijking van een kleine minderheid ten koste van de verarming van de meerderheid. Het verdwijnen van kleine zelfstandigen en kleine bedrijfjes en (zoals in iedere crisis) het versnellen van de monopolievorming. Verdere inperking van burgerlijk- democratische rechten - als het niet onder het mom van terrorismebestrijding is, dan nu vanwege corona. Doelbewuste steun van de heersende klasse en hun media aan de opbouw van fascistische en extreemrechtse organisaties – om de onvrede van de massa te kanaliseren en links te intimideren. Daar staat tegenover: de materiële voorbereiding van het socialisme, de internationalisering van de productiewijze, de vorming van een internationale arbeidersklasse, de vooruitgang van de techniek die in korte tijd wereldwijd tot tientallen werkende vaccins leidde. De mogelijkheid en de noodzaak om internationaal samen te werken en vaccins kosteloos aan de hele wereldbevolking ter beschikking te stellen. De noodzaak om patenten af te schaffen en onderzoek en productie vrij van privé-eigendom en winsteconomie te laten ontwikkelen. Het socialisme bevrijdt de maatschappij!
DVL
PiB
socialisme