dvl
pib
RM
1 juni 2024
Van 6 tot en met 9 juni vinden de verkiezingen voor het Europees Parlement plaats in de 27 EU-lidstaten met hun 448,4 miljoen inwoners. De ICOR-organisaties uit EU-landen en de rest van Europa gebruiken het actuele maatschappelijke debat om de leuze te verbreiden: Organiseer je tegen de beweging naar rechts, tegen reactie en fascisme en vernietiging van het milieu – strijd voor het socialisme! In tijden van grote maatschappelijk polarisatie, waarin meer en meer mensen zich losmaken van de burgerlijke partijen en het parlementarisme, versterkt de revolutionaire wereldorganisatie ICOR het progressieve, linkse protest van de arbeidersklasse en de volksmassa’s tegen een EU-politiek van het afwentelen van crisis- en oorlogslasten op hun ruggen. ICOR benut de honderdste verjaardag van de dood van de grote revolutionair V.I. Lenin voor wetenschappelijke en socialistische meningsvorming - in nauwe samenhang met de coördinatie en samenwerking in de arbeiders- strijd, de strijd van milieuactivisten, de strijd van kleine en middelgrote boeren, basisvrouwen en opstandige jongeren. Onze strijd heeft perspectief nodig! Proletariër aller landen, verenigt u! “De leden van het EU-Parlement vertegenwoordigen de belangen van de EU-burgers...” Dit is hoe het Europees Parlement zijn ‘zelfbeeld’ uitdraagt. In het EU-Parlement en in de Europese Commissie bepalen echter de grote imperialistische machten uit Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië enzovoort feitelijk de koers. In het belang van de in Europa gevestigde concerns en banken van het wereldwijd alleen heersende financierskapitaal. De topprioriteit is het versterken van het concurrentievermogen van het EU- bondgenootschap in de inter-imperialistische concurrentiestrijd – op economisch, militair en op ecologisch gebied. Dit leidt tot een steeds verdere beweging naar rechts in bijna alle Europese regeringen, tot de opname van fascisten in parlementen zoals in Italië, Oostenrijk, Zweden, Hongarije, Nederland, Duitsland en Frankrijk. De EU als imperialistisch blok presenteert zichzelf hypocriet als een ‘vreedzame, humane, moderne’ alliantie van staten; maar de werkelijkheid spreekt een andere taal: een tot nu toe ongekende militaire opbouw, vooral met de oorlog in Oekraïne en de steun aan de onmenselijke Israëlische oorlogvoering in Palestina. De EU zelf bevordert het gevaar van een derde met nucleaire wapens gevoerde wereldoorlog, in de concurrentiestrijd op leven en dood om afzetgebieden en invloedssferen en om de herverdeling van markten. Alle militaire leiders in Europa roepen op tot een ‘oorlogseconomie’ en de herinvoering van de militaire dienstplicht. Momenteel vindt de grootste militaire oefening van de NAVO in 36 jaar plaats. In 2022 gaven de EU-lidstaten een recordbedrag van 240 miljard euro uit aan militaire uitgaven – een stijging van 6% vergeleken met 2021. ICOR daarentegen staat voor een anti-imperialistische vredespolitiek, voor proletarisch internationalisme met als doel de revolutionaire omverwerping van het imperialisme wereldwijd en voor het vrije, respectvolle samenleven van volkeren met het recht op hun zelfbeschikking. De EU en de internationale monopolies volgen zonder terughouding de weg naar een milieucatastrofe. Het sprookje van het ‘groene kapitalisme’ en de ‘Green Deal’ wordt gebruikt om kernenergie, de verbranding van fossiele grondstoffen, het omslaan van zeeën in dode wateren en lokale milieumisdaden te rechtvaardigen, om de winsteconomie op elk gebied en tegen elke prijs in stand te houden. Het gebruik van uitgebreide genetische manipulatie in de landbouw wordt vergemakkelijkt. ICOR staat voor de strijd om de mensheid te redden - dit vereist een maatschappij veranderende milieustrijd en de revolutionaire verwezenlijking van socialistische verhoudingen! De imperialistische EU sluit voortdurend vrijhandelsovereen- komsten af ten gunste van de internationale monopolies, ten koste van het milieu en de gezondheid van de werkende bevolking. In Europa, Afrika, Zuid-Amerika, enzovoort wordt de landbouw geruïneerd - en de massa van de boeren draagt de gevolgen. Dit draagt bij aan de toenemende stroom vluchtelingen. ICOR steunt de protesten van de kleine en middelgrote boeren tegen het internationale financierskapitaal. Hun strijd heeft toekomst, als die zij aan zij met de arbeidersbeweging wordt gevoerd. De reactionaire EU schendt elke dag de mensenrechten met haar dodelijke migratiepolitiek in het Middellandse Zeegebied, met de verdere uitbreiding van het ‘Fort Europa’ en met de samen- werking met de meest reactionaire en fascistische regimes tegen verdere migratie. Alleen al in de Middellandse Zee zijn in de afgelopen tien jaar 28.900 vluchtende mensen om het leven gekomen. ICOR Europa staat voor het recht om te vluchten en voor asiel op antifascistische basis. En het recht op revolutie in de nationale en sociale bevrijdingsstrijd. ICOR ondersteunt en coördineert de strijd van de arbeiders- beweging, de milieu-, vrouwen- boeren-, vredes- en jeugd- bewegingen internationaal. Daartoe rekenen we de solidariteits- beweging met de Palestijnse bevrijdingsstrijd, die miljoenen mensen in talrijke EU-landen en andere landen in Europa omvat; de vooral in het kader van vakbonden gevoerde stakingen en strijd van bijvoorbeeld spoorwegpersoneel; stakingen van havenwerkers in Frankrijk voor een eerlijk pensioen en onafhankelijke stakingen in de haven van Hamburg (Duitsland) tegen privatisering en afbraak; massale protesten tegen de versterking en de bagatel- lisering van fascistische krachten zoals in Duitsland en Oostenrijk enzovoort. Om een stevige oriëntatie op het arbeidersoffensief te garanderen, is het belangrijk om ICOR en haar lidorganisaties te versterken. In tegenstelling tot de revisionistische aanbevelingen om toe te geven aan nieuwe imperialistische machten zoals Rusland en China, staat de ICOR voor de consequente strijd tegen elk imperialisme – ongeacht welke soort! Eenheidsfrontpolitiek – voor ICOR betekent dit een gelijkwaardige samenwerking met alle progressieve, linkse en socialistische krachten in de strijd. Geen duimbreed voor het fascisme – geen opportunistische samenwerking met ultra-reactionaire en fascistische krachten! Ondersteun en onderteken deze verklaring - wij vragen ook niet- ICOR-organisaties om deze verklaring te steunen. Roep uw leden in EU-landen op om ICOR-partijen die meedoen aan de Europese verkiezingen (onder andere in Duitsland en Cyprus) te steunen en op hen te stemmen. Leve de internationale solidariteit – Solidariteit met de Palestijnse en Koerdische bevrijdingsstrijd! Lenins leer leeft - Voorwaarts met ICOR en de internationale socialistische revolutie! Meer info: www.icor.info
ICOR over de
Europese verkiezingen
ICOR-partijen versterken
europa
Van 6 tot en met 9 juni vinden de verkiezingen voor het Europees Parlement plaats in de 27 EU-lidstaten met hun 448,4 miljoen inwoners. De ICOR-organisaties uit EU-landen en de rest van Europa gebruiken het actuele maatschappelijke debat om de leuze te verbreiden: Organiseer je tegen de beweging naar rechts, tegen reactie en fascisme en vernietiging van het milieu – strijd voor het socialisme! In tijden van grote maatschappelijk polarisatie, waarin meer en meer mensen zich losmaken van de burgerlijke partijen en het parlementarisme, versterkt de revolutionaire wereldorganisatie ICOR het progressieve, linkse protest van de arbeidersklasse en de volksmassa’s tegen een EU-politiek van het afwentelen van crisis- en oorlogslasten op hun ruggen. ICOR benut de honderdste verjaardag van de dood van de grote revolutionair V.I. Lenin voor wetenschappelijke en socialistische meningsvorming - in nauwe samenhang met de coördinatie en samenwerking in de arbeiders- strijd, de strijd van milieuactivisten, de strijd van kleine en middelgrote boeren, basisvrouwen en opstandige jongeren. Onze strijd heeft perspectief nodig! Proletariër aller landen, verenigt u! “De leden van het EU-Parlement vertegenwoordigen de belangen van de EU-burgers...” Dit is hoe het Europees Parlement zijn ‘zelfbeeld’ uitdraagt. In het EU-Parlement en in de Europese Commissie bepalen echter de grote imperialistische machten uit Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië enzovoort feitelijk de koers. In het belang van de in Europa gevestigde concerns en banken van het wereldwijd alleen heersende financierskapitaal. De topprioriteit is het versterken van het concurrentievermogen van het EU- bondgenootschap in de inter- imperialistische concurrentiestrijd – op economisch, militair en op ecologisch gebied. Dit leidt tot een steeds verdere beweging naar rechts in bijna alle Europese regeringen, tot de opname van fascisten in parlementen zoals in Italië, Oostenrijk, Zweden, Hongarije, Nederland, Duitsland en Frankrijk. De EU als imperialistisch blok presenteert zichzelf hypocriet als een ‘vreedzame, humane, moderne’ alliantie van staten; maar de werkelijkheid spreekt een andere taal: een tot nu toe ongekende militaire opbouw, vooral met de oorlog in Oekraïne en de steun aan de onmenselijke Israëlische oorlogvoering in Palestina. De EU zelf bevordert het gevaar van een derde met nucleaire wapens gevoerde wereldoorlog, in de concurrentiestrijd op leven en dood om afzetgebieden en invloedssferen en om de herverdeling van markten. Alle militaire leiders in Europa roepen op tot een ‘oorlogseconomie’ en de herinvoering van de militaire dienstplicht. Momenteel vindt de grootste militaire oefening van de NAVO in 36 jaar plaats. In 2022 gaven de EU-lidstaten een recordbedrag van 240 miljard euro uit aan militaire uitgaven – een stijging van 6% vergeleken met 2021. ICOR daarentegen staat voor een anti-imperialistische vredespolitiek, voor proletarisch internationalisme met als doel de revolutionaire omverwerping van het imperialisme wereldwijd en voor het vrije, respectvolle samenleven van volkeren met het recht op hun zelfbeschikking. De EU en de internationale monopolies volgen zonder terughouding de weg naar een milieucatastrofe. Het sprookje van het ‘groene kapitalisme’ en de ‘Green Deal’ wordt gebruikt om kernenergie, de verbranding van fossiele grondstoffen, het omslaan van zeeën in dode wateren en lokale milieumisdaden te rechtvaardigen, om de winsteconomie op elk gebied en tegen elke prijs in stand te houden. Het gebruik van uitgebreide genetische manipulatie in de landbouw wordt vergemakkelijkt. ICOR staat voor de strijd om de mensheid te redden - dit vereist een maatschappij veranderende milieustrijd en de revolutionaire verwezenlijking van socialistische verhoudingen! De imperialistische EU sluit voortdurend vrijhandelsovereen- komsten af ten gunste van de internationale monopolies, ten koste van het milieu en de gezondheid van de werkende bevolking. In Europa, Afrika, Zuid-Amerika, enzovoort wordt de landbouw geruïneerd - en de massa van de boeren draagt de gevolgen. Dit draagt bij aan de toenemende stroom vluchtelingen. ICOR steunt de protesten van de kleine en middelgrote boeren tegen het internationale financiers- kapitaal. Hun strijd heeft toekomst, als die zij aan zij met de arbeiders- beweging wordt gevoerd. De reactionaire EU schendt elke dag de mensenrechten met haar dodelijke migratiepolitiek in het Middellandse Zeegebied, met de verdere uitbreiding van het ‘Fort Europa’ en met de samen-werking met de meest reactionaire en fascistische regimes tegen verdere migratie. Alleen al in de Middellandse Zee zijn in de afgelopen tien jaar 28.900 vluchtende mensen om het leven gekomen. ICOR Europa staat voor het recht om te vluchten en voor asiel op antifascistische basis. En het recht op revolutie in de nationale en sociale bevrijdingsstrijd. ICOR ondersteunt en coördineert de strijd van de arbeiders-beweging, de milieu-, vrouwen- boeren-, vredes- en jeugd-bewegingen internationaal. Daartoe rekenen we de solidariteits- beweging met de Palestijnse bevrijdingsstrijd, die miljoenen mensen in talrijke EU-landen en andere landen in Europa omvat; de vooral in het kader van vakbonden gevoerde stakingen en strijd van bijvoorbeeld spoorwegpersoneel; stakingen van havenwerkers in Frankrijk voor een eerlijk pensioen en onafhankelijke stakingen in de haven van Hamburg (Duitsland) tegen privatisering en afbraak; massale protesten tegen de versterking en de bagatel-lisering van fascistische krachten zoals in Duitsland en Oostenrijk enzovoort. Om een stevige oriëntatie op het arbeidersoffensief te garanderen, is het belangrijk om ICOR en haar lidorganisaties te versterken. In tegenstelling tot de revisionistische aanbevelingen om toe te geven aan nieuwe imperialistische machten zoals Rusland en China, staat de ICOR voor de consequente strijd tegen elk imperialisme – ongeacht welke soort! Eenheidsfrontpolitiek – voor ICOR betekent dit een gelijkwaardige samenwerking met alle progressieve, linkse en socialistische krachten in de strijd. Geen duimbreed voor het fascisme – geen opportunistische samenwerking met ultra-reactionaire en fascistische krachten! Ondersteun en onderteken deze verklaring - wij vragen ook niet-ICOR- organisaties om deze verklaring te steunen. Roep uw leden in EU-landen op om ICOR-partijen die meedoen aan de Europese verkiezingen (onder andere in Duitsland en Cyprus) te steunen en op hen te stemmen. Leve de internationale solidariteit Solidariteit met de Palestijnse en Koerdische bevrijdingsstrijd! Lenins leer leeft - Voorwaarts met ICOR en de internationale socialistische revolutie! Meer info: www.icor.info
ICOR over Europese verkiezingen
1 juni 2024
DVL
PiB