Kom naar de 3e
Wereldconferentie van
basisvrouwen in Tunis
3 tot 10 september 2022
Rotterdam 31 mei Amsterdam 9 juni Leeuwarden 28 juni Info-bijeenkomsten Wereldvrouwenconferentie Op verschillende avonden organiseert het Platform Wereldvrouwen in diverse steden informatiebijeenkomsten over de Wereldvrouwenconferentie van basisvrouwen. Ook organiseert het Platform op zaterdag 2 juli een discussie met werkgroepen over de thema’s van de conferentie, ter voorbereiding van de workshops en algemene vergaderinging tijdens de conferentie in Tunis. Wil je geïnformeerd worden? Wil je meedoen met de voorbereiding van de Wereldvrouwen- conferentie? Wil je erbij zijn? Van harte welkom! info@wereldvrouwenconferentie.nl www.worldwomensconference.org Tijd: 31 mei - 19.30 uur Plaats: Dona Daria - Gerard Scholtenstraat 129, Rotterdam Tijd: 9 juni - 19.30 uur Plaats: 1e Weteringplantsoen 2C, Amsterdam Tijd: 28 juni - 19.30 uur Plaats: Leeuwarden (lokatie volgt) Hoe moeilijker de tijden, hoe sterker de band van solidariteit - Kom naar de derde Wereldvrouwenconferentie van basisvrouwen van 3-10 september in Tunesië, Afrika In een tijd van grote uitdagingen voor de massa van vrouwen tijdens de coronapandemie in wisselwerking met de wereldwijde economische en financiële crisis, vindt in 2022 de derde Wereldvrouwenconferentie plaats in Tunesië. Wereldwijd ontplooit zich het verzet van vrouwen en meisjes tegen hun dubbele uitbuiting en bijzondere onderdrukking, tegen de internationale ruk naar rechts van de heersers en tegen de ontwikkeling van een grote milieuramp. De conferentie houdt zich bezig met de toekomst van jongeren en zet het proces van theoretische discussie voort dat in 2018 in India van start ging. De 1e Wereldvrouwenconferentie van basisvrouwen was in Caracas in Venezuela in 2011, met 3.500 deelnemers uit vier continenten en 43 landen. Daar werd de beslissing genomen om elke vijf jaar een Wereldvrouwenconferentie van basisvrouwen te houden. De 2e Wereldvrouwenconferentie in Kathmandu in Nepal - 2016 - vond grote ondersteuning in Nepal en werd voorbereid in 60 landen. Er namen vrouwen uit meer dan 40 landen deel. Meer informatie: info@wereldvrouwenconferentie.nl
DVL
PiB
vrouwenstrijd