dvl
pib
RM
prijscompensatie binnenhalen
Karl Marx: ‘Strijden! Anders halen ze het vel over je oren’ 1 februari 2024
Koopkracht herstellen
September vorig jaar stelde het ledenparlement van de FNV het arbeidsvoorwaardenbeleid voor 2024 vast. Over koopkracht is het beleid duidelijk: de ‘inflatie-achterstand’ moet worden ingehaald en er moet een automatische prijscompensatie komen. Eind juli dreigde FNV voorzitter Elzinga met een hete herfst, als bedrijven op deze eisen niet in zouden gaan. De eisen dat de inflatie-achterstand wordt ingehaald en dat automatische prijscompensatie wordt ingevoerd zijn helemaal juist, ze weerspiegelen de belangen van alle werkende mensen in Nederland. Flinke inflatie-achterstand Het CBS meet de inflatie en de stijging van de CAO lonen. Voor 2021 was de inflatie 2,7% en de stijging van de CAO lonen 1,9%. Voor 2022 was de inflatie 10% en de stijging van de CAO lonen 3,7% en voor 2023 was de inflatie 3,9% en was de stijging van de CAO lonen 6,9%. Gemiddeld werd in 2021 1,8% aan koopkracht ingeleverd en in 2022 zelfs 6,3%. De koopkrachtstijging van 3% in 2023 was ruim onvoldoende om het verlies van de voorgaande jaren goed te maken. Gemiddeld is er een gat van pakweg 4%. Uiteraard ligt dat bij elke CAO weer anders. Dan spreken we nog niet over de werkers die geen CAO hebben en we hebben het ook nog niet over de manieren waarop het CBS de cijfers ten gunste van de bedrijven manipuleert. Maak van de bond een strijdorganisatie De hete herfst is er niet van gekomen. Wachten op de vakbonds- top voor het organiseren van die strijd voor het inhalen van de inflatie achterstand en het invoeren van automatische prijscompensatie is wachten op een trein die niet voorbij komt. Het is aan de vakbondsleden en kaderleden zelf om die strijd te organiseren en zo van de vakbond een strijdorganisatie te maken voor hun belangen. Het officiële FNV beleid biedt daarvoor dit jaar alle ruimte. Karl Marx: ‘Strijden! anders halen ze je het vel over je oren’ “De gehele geschiedenis bewijst dat telkens wanneer een… geldontwaarding plaatsvindt, de kapitalisten zich deze gelegenheid niet laten ontgaan om de arbeider het vel over de oren te halen.” De grondlegger van het marxisme legt in zijn beroemde toespraak ‘Loon, prijs en winst’ uit dat loonstijgingen niet de oorzaak zijn van hogere prijzen. Loonstijgingen leiden tot lagere winsten en worden daarom door de kapitalisten met alle mogelijke middelen bestreden. Karl Marx moedigt de arbeidersklasse aan om de strijd voor hogere lonen te voeren,maar hijmoedigt de werkers ook aan deze strijd te verbindenmet de strijd voor het afschaffen van het kapitalisme: “Ik meen te hebben bewezen dat haar strijd om het loonpeil een verschijnsel is dat onafscheidelijk is van het gehele loonsysteem; dat in 99 van de 100 gevallen haar inspanningen om het loon te verhogen louter inspanningen zijn om de gegeven waarde van de arbeid te handhaven, en dat de noodzaak, met de kapitalist om de prijs ervan te onderhandelen, onafscheidelijk verbonden is met de omstandigheid dat zij zich zelf als waar te koop moet aanbieden. Als de arbeidersklasse in haar dagelijkse botsingen met het kapitaal laf zou inbinden, zou zij zich zelf ontegenzeggelijk beroven van het vermogen de een of andere grotere beweging op gang te brengen. Tegelijkertijd mag de arbeidersklasse, geheel los van het algemene knechtschap dat het loonsysteem met zich brengt, het definitieve effect van deze dag in dag uit durende strijd niet overschatten. Ze mag niet vergeten dat ze tegen gevolgen strijdt, doch niet tegen de oorzaken van deze gevolgen; dat ze de neergaande beweging weliswaar verlangzaamt, maar de richting ervan niet verandert; dat zij lapmiddelen gebruikt, doch niet het euvel verhelpt. Ze mag dan ook niet uitsluitend opgaan in deze onvermijdelijke guerrillastrijd, die onophoudelijk voortkomt uit de eindeloze daden van geweld van het kapitaal of uit demarktschommelingen. Ze moet begrijpen, dat het tegenwoordige systeem, bij alle ellende waartoe het haar veroordeelt, tegelijkertijd de materiële voorwaarden en de maatschappelijke vormen verwekt, die noodzakelijk zijn voor een economische omvorming van de maatschappij. In plaats van het conservatieve motto: ‘Een rechtvaardig dagloon voor een rechtvaardig dagwerk!’ dient ze op haar vaandel de revolutionaire leuze te schrijven: ‘Afschaffing van het loonsysteem!’” (pag. 79-80) ‘Loon, Prijs en Winst’, door Karl Marx - 83 blz. - € 7,50 (excl. porto) – te bestellen bij de webshop van de Rode Morgen.
Karl Marx: ‘Strijden! anders halen ze het vel over je oren’
ziekenhuizen
koopkracht
Koopkracht herstellen en prijscompensatie binnenhalen 1 februari 2024 September vorig jaar stelde het ledenparlement van de FNV het arbeidsvoorwaardenbeleid voor 2024 vast. Over koopkracht is het beleid duidelijk: de ‘inflatie- achterstand’ moet worden ingehaald en er moet een automatische prijscompensatie komen. Eind juli dreigde FNV voorzitter Elzinga met een hete herfst, als bedrijven op deze eisen niet in zouden gaan. De eisen dat de inflatie- achterstand wordt ingehaald en dat automatische prijscompensa- tie wordt ingevoerd zijn helemaal juist, ze weerspiegelen de belangen van alle werkende mensen in Nederland. Flinke inflatie-achterstand Het CBS meet de inflatie en de stijging van de CAO lonen. Voor 2021 was de inflatie 2,7% en de stijging van de CAO lonen 1,9%. Voor 2022 was de inflatie 10% en de stijging van de CAO lonen 3,7% en voor 2023 was de inflatie 3,9% en was de stijging van de CAO lonen 6,9%. Gemiddeld werd in 2021 1,8% aan koopkracht ingeleverd en in 2022 zelfs 6,3%. De koopkrachtstijging van 3% in 2023 was ruim onvoldoende om het verlies van de voorgaande jaren goed te maken. Gemiddeld is er een gat van pakweg 4%. Uiteraard ligt dat bij elke CAO weer anders. Dan spreken we nog niet over de werkers die geen CAO hebben en we hebben het ook nog niet over de manieren waarop het CBS de cijfers ten gunste van de bedrijven manipuleert. Maak van de bond een strijdorganisatie De hete herfst is er niet van gekomen. Wachten op de vakbonds-top voor het organiseren van die strijd voor het inhalen van de inflatie- achterstand en het invoeren van automatische prijscompensatie is wachten op een trein die niet voorbij komt. Het is aan de vakbondsleden en kaderleden zelf om die strijd te organiseren en zo van de vakbond een strijdorganisatie te maken voor hun belangen. Het officiële FNV beleid biedt daarvoor dit jaar alle ruimte. Karl Marx: ‘Strijden! anders halen ze je het vel over je oren’ “De gehele geschiedenis bewijst dat telkens wanneer een… geldontwaarding plaatsvindt, de kapitalisten zich deze gelegenheid niet laten ontgaan om de arbeider het vel over de oren te halen.” De grondlegger van het marxisme legt in zijn beroemde toespraak ‘Loon, prijs en winst’ uit dat loonstijgingen niet de oorzaak zijn van hogere prijzen. Loonstijgingen leiden tot lagere winsten en worden daarom door de kapitalisten met alle mogelijke middelen bestreden. Karl Marx moedigt de arbeiders- klasse aan om de strijd voor hogere lonen te voeren,maar hij moedigt de werkers ook aan deze strijd te verbindenmet de strijd voor het afschaffen van het kapitalisme: “Ik meen te hebben bewezen dat haar strijd om het loonpeil een verschijnsel is dat onafscheidelijk is van het gehele loonsysteem; dat in 99 van de 100 gevallen haar inspanningen om het loon te verhogen louter inspanningen zijn om de gegeven waarde van de arbeid te handhaven, en dat de noodzaak, met de kapitalist om de prijs ervan te onderhandelen, onafscheidelijk verbonden is met de omstandigheid dat zij zich zelf als waar te koop moet aanbieden. Als de arbeidersklasse in haar dagelijkse botsingen met het kapitaal laf zou inbinden, zou zij zich zelf ontegenzeggelijk beroven van het vermogen de een of andere grotere beweging op gang te brengen. Tegelijkertijd mag de arbeidersklasse, geheel los van het algemene knechtschap dat het loonsysteem met zich brengt, het definitieve effect van deze dag in dag uit durende strijd niet overschatten. Ze mag niet vergeten dat ze tegen gevolgen strijdt, doch niet tegen de oorzaken van deze gevolgen; dat ze de neergaande beweging weliswaar verlangzaamt, maar de richting ervan niet verandert; dat zij lapmiddelen gebruikt, doch niet het euvel verhelpt. Ze mag dan ook niet uitsluitend opgaan in deze onvermijdelijke guerrillastrijd, die onophoudelijk voortkomt uit de eindeloze daden van geweld van het kapitaal of uit de markt- schommelingen. Ze moet begrijpen, dat het tegenwoordige systeem, bij alle ellende waartoe het haar veroordeelt, tegelijkertijd de materiële voorwaarden en de maatschappelijke vormen verwekt, die noodzakelijk zijn voor een economische omvorming van de maatschappij. In plaats van het conservatieve motto: ‘Een rechtvaardig dagloon voor een rechtvaardig dagwerk!’ dient ze op haar vaandel de revolutionaire leuze te schrijven: ‘Afschaffing van het loonsysteem!’” ‘Loon, Prijs en Winst’, door Karl Marx - 83 blz. - € 7,50 (excl. porto) – te bestellen bij de webshop van de Rode Morgen.
DVL
PiB