dvl
pib
RM
1 juni 2024
Bijeenkomst Rode Morgen
Zondag 16 juni Rotterdam Tijd: 14.00 uur Plaats: Rode Morgen - Johannes de Vouplein 99 - 3021 VV Rotterdam Het laatste stadium van het kapitalisme is imperialisme. Lenin noemde het imperialisme ‘stervend kapitalisme’, “want het monopolie, dat zich op de bodem van de vrije concurrentie en uit de vrije concurrentie ontwikkelt, vormt een brug van de kapitalistische naar een hogere economische maatschappelijke formatie.” Hierbij doelt Lenin op de vermaatschappelijking van de productie die door het monopoliekapitalisme tot stand wordt gebracht: de planning van het verwerven van de grondstoffen, van het transport, van de productie daar waar dat het voordeligst is en tenslotte van de distributie van het product. “Dan is het duidelijk, dat de privaat-economische en de particuliere eigendomsverhoudingen slechts als een beknelling te beschouwen zijn, die niet meer overeenkomt met de inhoud en daarom onvermijdelijk weg zal rotten, indien de verwijdering ervan kunstmatig wordt vertraagd.” De particuliere eigendomsverhoudingen moeten verwijderd worden, productiemiddelen moeten in maatschappelijk eigendom worden gebracht - dan zijn de eigendomsverhoudingen weer in overeenstemming met de maatschappelijke productiekrachten. Planning zonder concurrentie, maatschappelijk georganiseerde productie, een werkelijk andere, werkelijk democratische vorm van samenleven: dat is het doel van de sociale revolutie van het proletariaat. Je bent van harte welkom op zondag 16 juni.
Bijeenkomst Rode Morgen
discussie
1 juni 2024
zondag 16 juni Rotterdam Tijd: 14.00 uur Plaats: Rode Morgen - Johannes de Vouplein 99 3021 VV Rotterdam Het laatste stadium van het kapitalisme is imperialisme. Lenin noemde het imperialisme ‘stervend kapitalisme’, “want het monopolie, dat zich op de bodem van de vrije concurrentie en uit de vrije concurrentie ontwikkelt, vormt een brug van de kapitalistische naar een hogere economische maatschappelijke formatie.” Hierbij doelt Lenin op de vermaatschappelijking van de productie die door het monopolie- kapitalisme tot stand wordt gebracht: de planning van het verwerven van de grondstoffen, van het transport, van de productie daar waar dat het voordeligst is en tenslotte van de distributie van het product. “Dan is het duidelijk, dat de privaat- economische en de particuliere eigendomsverhoudingen slechts als een beknelling te beschouwen zijn, die niet meer overeenkomt met de inhoud en daarom onvermijdelijk weg zal rotten, indien de verwijdering ervan kunstmatig wordt vertraagd.” De particuliere eigendoms- verhoudingen moeten verwijderd worden, productiemiddelen moeten in maatschappelijk eigendom worden gebracht - dan zijn de eigendoms- verhoudingen weer in overeenstemming met de maatschappelijke productiekrachten. Planning zonder concurrentie, maatschappelijk georganiseerde productie, een werkelijk andere, werkelijk democratische vorm van samenleven: dat is het doel van de sociale revolutie van het proletariaat. Je bent van harte welkom op zondag 16 juni
DVL
PiB