Bijeenkomst jongeren Amsterdam 22 januari 2022 - 14.00 uur Rode Morgen - Hembrugstraat 148 - Amsterdam Het afgelopen jaar bracht jongeren weinig om te vieren. Zo verbrak Nederland in 2021 een dubieus record: het aantal miljardairs is nooit zo hoog geweest. Ook op andere plekken zijn nieuwe hoogtes bereikt: de studieschuld is hoger en hoger, het aantal daklozen is de afgelopen tien jaar verdubbeld en de huur wordt onbetaalbaar. Terwijl een pandemie voortwoedt vullen ziekenhuisinvesteerders en zorgverzekeraars hun zakken, en moeten wij maar oppassen dat we niet met te veel vrienden tegelijk over straat gaan. Bedrijven als Shell krijgen miljarden cadeau van de staat, en buiten ondertussen de planeet uit als nooit tevoren. Met de vorming van een nieuwe regering is de ministeriële stoelendans na meer dan een halfjaar dan toch maar begonnen – de mensen zouden anders de indruk kunnen krijgen dat het zonder ministers ook wel gaat. Voor de werkende jongeren van Nederland zullen de lege beloftes van het regeerakkoord weinig betekenen. In een maatschappij die draait om de winst van een handjevol grote bedrijven – het kapitalisme - is voor hen geen toekomstperspectief. Steeds meer jongeren denken dan ook: dit moet anders. Een perspectief - op een zekere woning, op goed werk, op een einde aan de vernietiging van het milieu en het klimaat - krijgen we van geen enkele gevestigde partij of parlementaire politicus cadeau: we zullen het af moeten dwingen. Daarvoor moet de werkende en studerende jeugd van Nederland zich organiseren, de juiste eisen formuleren en de macht opbouwen om die eisen af te dwingen. Om dat te doen moeten jongeren met elkaar praten: over hun uitdagingen, hun problemen en hun ideeën over hoe het anders kan – over het perspectief van het socialisme. Daarom nodigen Jong en Strijdbaar en de Rode Morgen alle geïnteresseerde jongeren uit Amsterdam en omstreken uit op 22 januari. Samen kunnen we praten over de hedendaagse uitdagingen van de jeugd, of het nou gaat om de pandemie, ons werk of de wooncrisis. De Rode Morgen werkt aan de opbouw van een nieuwe revolutionaire partij van de werkende klasse, in de beste traditie van de revolutionaire Nederlandse communisten. Jong en Strijdbaar is de jongerenorganisatie van de Rode Morgen, voor revolutionaire werkende en studerende jongeren in heel Nederland.
ICOR organiseert solidariteit in Europa
Internationaal
DVL
PiB
Vrijheid voor gearresteerde vakbondsleiders van SI Cobas in Italïe! Verdedig het stakingsrecht! De Italiaanse vakbond SI Cobas meldde op 19 juli op haar website dat de politie, handelend namens het Openbaar Ministerie van Piacenza, de nationale coördinator van SI Cobas, Aldo Milani, en drie leiders van de vakbond in Piacenza onder huisarrest hebben geplaatst: Mohamed Arafat, Carlo Pallavicini en Bruno Scagnelli. De strijdbare klassenbewuste vakbondsleden worden beschuldigd van verzet tegen een ambtenaar, samenzwering, sabotage en verstoring van de openbare dienst. Deze aanklachten hebben betrekking op de stakingen in de logistieke opslag in Piacenza, die plaatsvonden tussen 2014 en 2021. De aanklager beweert dat de stakers deze stakingen hebben uitgevoerd om met ‘chantage’ betere voorwaarden voor de arbeiders te verkrijgen dan die voorzien in het nationale contract. Moet nu een vanzelfsprekend iets - dat betere lonen en arbeidsomstandigheden worden afgedwongen door arbeidsconflicten en stakingen – worden gecriminaliseerd? SI Cobas vervolgt: "Het is duidelijk dat de staat en de bazen de arbeiders aanvallen omdat er de laatste tijd een buitengewoon krachtige strijd van de arbeidersklasse in Italië is geweest en nog steeds is. Tienduizenden komen in opstand tegen de brute uitbuiting. Ook duidelijk is het verband tussen deze repressie en de parlementaire staatsgreep, die een paar dagen geleden door de regering-Draghi werd doorgevoerd... We hebben te maken met een grootschalige politieke aanval op het stakingsrecht... Zoals we bij verschillende gelegenheden al hebben gezegd, leiden het voortduren van de crisis en de oorlogswind tot steeds hardere aanvallen tegen de proletariërs en vooral tegen de voorhoede van de strijd. Tegen deze zoveelste provocatie door politie, regering en kapitalisten zullen SI Cobas en de militante arbeiders in staat zijn om compact, slagvaardig en op tijd te reageren." De Europese coördinatie van ICOR organiseert solidariteit met de kameraden van Si Cobas. In een groetbericht staat onder andere: “Namens de Europese coördinatie van ICOR verklaren wij onze onbeperkte solidariteit. We eisen de onmiddellijke vrijlating van de gearresteerde kameraden Aldo Milani, Mohamed Arafat, Carlo Pallavicini en Bruno Scagnell en/of het opheffen van huisarrest. Handen af van het stakingsrecht!”