in de bevrijdingsstrijd van het Palestijnse volk
De revolutionaire wereldorganisatie ICOR heeft sinds haar oprichting de bevrijdingsstrijd van het Palestijnse volk ondersteund. Sinds de wrede vernietigingsoorlog van het zionistische Israël tegen de Palestijnse massa’s, vooral in Gaza, is ICOR actief betrokken bij de mondiale solidariteitsbeweging. Het zelfopgelegde doel van ICOR is het versterken van democratische en socialistische krachten en hun internationale samenwerking in heel de wereld. ‘Geen enkele strijd kan alleen blijven’ - is een centraal leidend principe van hun proletarisch internationalisme. In deze zin bevordert ICOR vooral de versterking van revolutionaire, progressieve en democratische seculiere krachten en de discussie over de maatschappelijke perspectieven van de strijd. ICOR moedigt een internationale strategische discussie aan over de perspectieven van de Palestijnse bevrijdingsstrijd, evenals een brede discussie over het socialisme met als doel om de oorzaken van imperialistische oorlogen, uitbuiting en onderdrukking en zionistisch racisme weg te nemen. ICOR verplicht zich principieel tot steun aan het Palestijnse verzet, ondanks bestaande kritiek op de politieke en ideologische alternatieven van de islamistische krachten. We spreken ons uit met slogans als: Geef anticommunisme, fascisme, racisme, antisemitisme en zionisme geen kans! Proletariërs aller landen, verenigt u! Proletariërs aller landen en onderdrukten, verenigt u! Voor het versterken van ICOR en het Eenheidsfront! Dus: voor solidariteit en een gemeenschappelijke strijd met alle democratische krachten en met de arbeidersbeweging in de hele regio! Voor het bundelen van krachten in de strijd tegen de imperialistisch-zionistische staat Israël, in eenheid met bewustzijn bevorderend werk. ICOR legt het volgende voorstel ter discussie voor aan de internationale beweging: 1) Voor een onmiddellijke stopzetting van de Israëlische oorlog in Gaza en een onmiddellijke alomvattende levering van medicijnen, voedsel, water, brandstof, etc. aan de massa’s. 2) Vrijlating van Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen, uitwisseling van gijzelaars en gevangenen. 3) Internationaal gecoördineerde hulpmaatregelen om de infrastructuur weer op te bouwen – met woningen, wegen, ziekenhuizen, scholen, etc. volgens het principe de veroorzaker betaalt. 4) Onmiddellijke terugtrekking van alle Israëlische troepen en geheime diensten uit Gaza en alle kolonisten van de Westelijke Jordaanoever! Volledige zelfbeschikking van het Palestijnse volk! Het creëren van onder meer de voorwaarden voor een soevereine Palestijnse staat, met volledige controle over de staatsgrenzen, soevereiniteit bij de omgang met hulpbronnen, toegang tot de Arabische economie en tot de Israëlische economie en arbeidsmarkt – Palestijnse strijdkrachten voor soevereiniteit over het gebied. 5) Bevorder de zelforganisatie van de massa’s in Gaza en gelijke rechten voor vrouwen. 6) Strijd ervoor om Israël te straffen bij het Internationale Hof voor de Rechten van de Mens. 7) ICOR staat voor de eenheid van woord en daad: wij verbinden ons ertoe speciale aandacht te besteden aan Nakba-dag op 15 mei, aan de Internationale Dag van Solidariteit met Palestina op 29 november enzovoort, als mondiale dagen van protest en strijd. Wij streven ernaar om internationale solidariteitsbrigades te sturen voor de wederopbouw in Gaza, waaronder de bouw van een ziekenhuis.
Versterk de democratische
1 april 2024
seculiere beweging
dvl
pib
RM
Bevrijdingsstrijd van het Palestijnse volk
internationaal
Versterk de democratische seculiere beweging
1 april 2024
De revolutionaire wereldorganisatie ICOR heeft sinds haar oprichting de bevrijdingsstrijd van het Palestijnse volk ondersteund. Sinds de wrede vernietigingsoorlog van het zionistische Israël tegen de Palestijnse massa’s, vooral in Gaza, is ICOR actief betrokken bij de mondiale solidariteitsbeweging. Het zelfopgelegde doel van ICOR is het versterken van democratische en socialistische krachten en hun internationale samenwerking in heel de wereld. ‘Geen enkele strijd kan alleen blijven’ - is een centraal leidend principe van hun proletarisch internationalisme. In deze zin bevordert ICOR vooral de versterking van revolutionaire, progressieve en democratische seculiere krachten en de discussie over de maatschappelijke perspectieven van de strijd. ICOR moedigt een internationale strategische discussie aan over de perspectieven van de Palestijnse bevrijdingsstrijd, evenals een brede discussie over het socialisme met als doel om de oorzaken van imperialistische oorlogen, uitbuiting en onderdrukking en zionistisch racisme weg te nemen. ICOR verplicht zich principieel tot steun aan het Palestijnse verzet, ondanks bestaande kritiek op de politieke en ideologische alternatieven van de islamistische krachten. We spreken ons uit met slogans als: Geef anticommunisme, fascisme, racisme, antisemitisme en zionisme geen kans! Proletariërs aller landen, verenigt u! Proletariërs aller landen en onderdrukten, verenigt u! Voor het versterken van ICOR en het Eenheidsfront! Dus: voor solidariteit en een gemeenschappelijke strijd met alle democratische krachten en met de arbeidersbeweging in de hele regio! Voor het bundelen van krachten in de strijd tegen de imperialistisch- zionistische staat Israël, in eenheid met bewustzijn bevorderend werk. ICOR legt het volgende voorstel ter discussie voor aan de internationale beweging: 1) Voor een onmiddellijke stopzetting van de Israëlische oorlog in Gaza en een onmiddellijke alomvattende levering van medicijnen, voedsel, water, brandstof, etc. aan de massa’s. 2) Vrijlating van Palestijnse gevangenen in Israëlische gevangenissen, uitwisseling van gijzelaars en gevangenen. 3) Internationaal gecoördineerde hulpmaatregelen om de infrastructuur weer op te bouwen – met woningen, wegen, ziekenhuizen, scholen, etc. volgens het principe de veroorzaker betaalt. 4) Onmiddellijke terugtrekking van alle Israëlische troepen en geheime diensten uit Gaza en alle kolonisten van de Westelijke Jordaanoever! Volledige zelfbeschikking van het Palestijnse volk! Het creëren van onder meer de voorwaarden voor een soevereine Palestijnse staat, met volledige controle over de staatsgrenzen, soevereiniteit bij de omgang met hulpbronnen, toegang tot de Arabische economie en tot de Israëlische economie en arbeidsmarkt – Palestijnse strijdkrachten voor soevereiniteit over het gebied. 5) Bevorder de zelforganisatie van de massa’s in Gaza en gelijke rechten voor vrouwen. 6) Strijd ervoor om Israël te straffen bij het Internationale Hof voor de Rechten van de Mens. 7) ICOR staat voor de eenheid van woord en daad: wij verbinden ons ertoe speciale aandacht te besteden aan Nakba-dag op 15 mei, aan de Internationale Dag van Solidariteit met Palestina op 29 november enzovoort, als mondiale dagen van protest en strijd. Wij streven ernaar om internationale solidariteitsbrigades te sturen voor de wederopbouw in Gaza, waaronder de bouw van een ziekenhuis.
DVL
PiB