dvl
pib
RM
Weg met de burgeroorlog
Overwinning voor de arbeiders en de massa’s in Soedan! 18 april 2023
Weg met de burgeroorlog! Weg met de reactionaire milities! Overwinning voor de arbeiders en de massa’s in Soedan! Sinds 15 april is het geweld in Soedan geëscaleerd in de hoofdstad Khartoem, waar de Soedanese strijdkrachten onder beval van generaal Al-Burhan en de paramilitaire Rapid Support Forces onder leiding van generaal Hemedti een gewelddadige vuurgevecht zijn begonnen na enkele dagen van spanningen tussen beide strijdkrachten. Dit gewapende conflict heeft geleid tot meer dan 120 doden, honderden gewonden en duizenden ontheemden. Deze escalatie van het gewapende conflict komt vijf jaar na de opstand van het volk van Soedan, dat erin slaagde de reactionaire dictator president Omar Bashir omver te werpen. Helaas is de opstand er niet in geslaagd het nieuwe Soedan op te bouwen dat het volk van Soedan verdient, aangezien de generaals van het leger de macht hebben overgenomen en het revolutionaire proces van het volk hebben gekaapt. ICOR, de Internationale Coördinatie van Revolutionaire Organisaties, een internationaal front van linkse revolutionaire partijen en organisaties, volgt de huidige gebeurtenissen met grote bezorgdheid en verklaart hierbij: 1. veroordeelt de escalatie van het geweld en het gewapende conflict tussen de verschillende gewapende groepen en beschouwt dit als een zinloze en reactionaire oorlog tussen reactionaire gewapende groepen die de belangen van het Soedanese volk niet dienen - en eist een onmiddellijke stopzetting van de gewapende operaties en de moorden 2. bevestigt opnieuw zijn volledige solidariteit en steun aan het Soedaanse volk en zijn civiele revolutionaire krachten, onder leiding van de Soedaanse Communistische Partij en de coalitie van burgerorganisaties, die een voortdurende revolutionaire strijd voeren tegen het reactionaire regime en het leger, en spreekt zijn vertrouwen uit dat de overwinning voor de arbeiders en het onderdrukte volk zal zijn 3. is van mening dat dit gewapende conflict het resultaat is van de imperialistische interventie in Soedan en veroordeelt het imperialisme en de imperialistische interventie die Soedan verdeelt en de vooruitgang van het land belemmert 4. roept de revolutionaire krachten in Soedan, Afrika en de rest van de wereld op om zich te verenigen in de strijd tegen het imperialisme en een front te vormen tegen het imperialisme en het fascisme. ICOR Afrika - 18 april 2023
ICOR-Afrika:
RM
Weg met de burgeroorlog! Weg met de reactionaire milities! Overwinning voor de arbeiders en de massa’s in Soedan! Sinds 15 april is het geweld in Soedan geëscaleerd in de hoofdstad Khartoem, waar de Soedanese strijdkrachten onder beval van generaal Al-Burhan en de paramilitaire Rapid Support Forces onder leiding van generaal Hemedti een gewelddadige vuurgevecht zijn begonnen na enkele dagen van spanningen tussen beide strijdkrachten. Dit gewapende conflict heeft geleid tot meer dan 120 doden, honderden gewonden en duizenden ontheemden. Deze escalatie van het gewapende conflict komt vijf jaar na de opstand van het volk van Soedan, dat erin slaagde de reactionaire dictator president Omar Bashir omver te werpen. Helaas is de opstand er niet in geslaagd het nieuwe Soedan op te bouwen dat het volk van Soedan verdient, aangezien de generaals van het leger de macht hebben overgenomen en het revolutionaire proces van het volk hebben gekaapt. ICOR, de Internationale Coördinatie van Revolutionaire Organisaties, een internationaal front van linkse revolutionaire partijen en organisaties, volgt de huidige gebeurtenissen met grote bezorgdheid en verklaart hierbij: 1. veroordeelt de escalatie van het geweld en het gewapende conflict tussen de verschillende gewapende groepen en beschouwt dit als een zinloze en reactionaire oorlog tussen reactionaire gewapende groepen die de belangen van het Soedanese volk niet dienen - en eist een onmiddellijke stopzetting van de gewapende operaties en de moorden 2. bevestigt opnieuw zijn volledige solidariteit en steun aan het Soedaanse volk en zijn civiele revolutionaire krachten, onder leiding van de Soedaanse Communistische Partij en de coalitie van burgerorganisaties, die een voortdurende revolutionaire strijd voeren tegen het reactionaire regime en het leger, en spreekt zijn vertrouwen uit dat de overwinning voor de arbeiders en het onderdrukte volk zal zijn 3. is van mening dat dit gewapende conflict het resultaat is van de imperialistische interventie in Soedan en veroordeelt het imperialisme en de imperialistische interventie die Soedan verdeelt en de vooruitgang van het land belemmert 4. roept de revolutionaire krachten in Soedan, Afrika en de rest van de wereld op om zich te verenigen in de strijd tegen het imperialisme en een front te vormen tegen het imperialisme en het fascisme. ICOR Afrika - 18 april 2023
DVL
DVL
PiB
Weg met de reactionare milities
internationaal
ICOR-Afrika: ‘Weg met de burgeroorlog’
18 april 2023