Bijeenkomst jongeren Amsterdam 22 januari 2022 - 14.00 uur Rode Morgen - Hembrugstraat 148 - Amsterdam Het afgelopen jaar bracht jongeren weinig om te vieren. Zo verbrak Nederland in 2021 een dubieus record: het aantal miljardairs is nooit zo hoog geweest. Ook op andere plekken zijn nieuwe hoogtes bereikt: de studieschuld is hoger en hoger, het aantal daklozen is de afgelopen tien jaar verdubbeld en de huur wordt onbetaalbaar. Terwijl een pandemie voortwoedt vullen ziekenhuisinvesteerders en zorgverzekeraars hun zakken, en moeten wij maar oppassen dat we niet met te veel vrienden tegelijk over straat gaan. Bedrijven als Shell krijgen miljarden cadeau van de staat, en buiten ondertussen de planeet uit als nooit tevoren. Met de vorming van een nieuwe regering is de ministeriële stoelendans na meer dan een halfjaar dan toch maar begonnen – de mensen zouden anders de indruk kunnen krijgen dat het zonder ministers ook wel gaat. Voor de werkende jongeren van Nederland zullen de lege beloftes van het regeerakkoord weinig betekenen. In een maatschappij die draait om de winst van een handjevol grote bedrijven – het kapitalisme - is voor hen geen toekomstperspectief. Steeds meer jongeren denken dan ook: dit moet anders. Een perspectief - op een zekere woning, op goed werk, op een einde aan de vernietiging van het milieu en het klimaat - krijgen we van geen enkele gevestigde partij of parlementaire politicus cadeau: we zullen het af moeten dwingen. Daarvoor moet de werkende en studerende jeugd van Nederland zich organiseren, de juiste eisen formuleren en de macht opbouwen om die eisen af te dwingen. Om dat te doen moeten jongeren met elkaar praten: over hun uitdagingen, hun problemen en hun ideeën over hoe het anders kan – over het perspectief van het socialisme. Daarom nodigen Jong en Strijdbaar en de Rode Morgen alle geïnteresseerde jongeren uit Amsterdam en omstreken uit op 22 januari. Samen kunnen we praten over de hedendaagse uitdagingen van de jeugd, of het nou gaat om de pandemie, ons werk of de wooncrisis. De Rode Morgen werkt aan de opbouw van een nieuwe revolutionaire partij van de werkende klasse, in de beste traditie van de revolutionaire Nederlandse communisten. Jong en Strijdbaar is de jongerenorganisatie van de Rode Morgen, voor revolutionaire werkende en studerende jongeren in heel Nederland.
Technologische uitvindingen kunnen helpen om de zorg te verbeteren. Helder wil ze inzetten om de zorg af te breken.
Zorg
DVL
PiB
Helder 1 september 2022 Minister Helder (VVD) is minister van Langdurige Zorg. Daarvoor was zij bestuurslid en woordvoerder van Actiz. In die functie verdedigde zij te vuur en te zwaard het regeringsbeleid dat collega’s in de zorg geen beschermingsmiddelen zoals mondmaskers mochten dragen. Meer dan 140.000 collega’s raakten besmet, duizenden ouderen en tientallen collega’s vonden de dood. Helder was naast woordvoerder van Actiz ook bestuurder van zorgorganisatie ‘tanteLouise’. In regering Rutte IV werd ze bevorderd tot minister van Langdurige Zorg en Sport. Blijkbaar had ze haar sporen verdiend; gewetenloos de hand op de knip houden waar het de gezondheid en het leven van kwetsbare mensen en collega’s in de zorg betreft. De regering Rutte II bezuinigde in 2015 een groot deel van de langdurige zorg weg. Verzorgingshuizen en andere zorginstellingen voor gehandicapten, jeugd, psychiatrische patiënten werden gesloten. De mensen moesten thuis blijven en zouden daar geholpen worden. Gevolg: enorme wachtlijsten, gebrek aan hulp, enorme stress en werkdruk voor collega’s in de zorg. Helder zet in regering Rutte IV de volgende stappen in de afbraak. Want zorg die geld kost en geen winst oplevert, daar kan volgens haar wel een streep doorheen. Een greep uit haar plannen: 600 miljoen weghalen bij wijkzorg, 80 miljoen bij huisartsen, de bezettingsnorm van twee op acht cliënten loslaten, de maximale aanrijtijd van 45 minuten van een ambulance naar een ziekenhuis schrappen. De 25.000 geplande verpleeghuisplekken worden geschrapt als het aan haar ligt, want in het verpleeghuis zou alleen maar plaats zijn voor mensen met meerdere zware problemen. Waarschijnlijk heeft ze bij haar zorginstelling tanteLouise nooit om zich heen gekeken. Volgens Helder zou de standaard moeten worden: de wijkverpleging komt niet meer langs, maar gaat beeldbellen, zet een medicijnrobot in voor de pillen, zet een gpstracker in voor dementerenden, sensoren die aangeven wanneer hun incontinentiemateriaal vol is en heupgordels tegen letsel bij vallen. Technologische uitvindingen kunnen helpen om de zorg te verbeteren. Helder wil ze inzetten om de zorg af te breken. Het kapitalisme draait zo iedere vooruitgang in zijn tegendeel. Zorgcollega’s mogen ondertussen rustig op een houtje bijten. De 9% loonachterstand wordt niet ingehaald als het aan Helder ligt en aan de 11% inflatie heeft ze ook geen boodschap. Dit terwijl vier op de tien verzorgenden in verpleeghuizen en thuiszorg nu geldzorgen hebben. Helder heeft de handschoen geworpen. Het is aan de zorg om deze op te pakken en de strijd aan te binden. Het CNV bepleit acties zonder protest. Dat is bedelen en zal niet helpen. Wat helpt zijn effectieve acties zoals zondagsdiensten en stakingen voor heldere eisen - met zoveel mogelijk (zorg) sectoren samen. Voor eisen als automatische prijscompensatie, lonen omhoog, werkdruk drastisch omlaag, vaste teams, een bezetting van twee op acht en samen in de nacht, vaste roosters en veilige werkomstandigheden.