ICOR
150 jaar - Lang leve de Parijse Commune van 1871
1 maart 2021
Eerste arbeidersregering in de geschiedenis
Internationaal
DVL
PiB
Organiseer je voor het revolutionaire socialisme! Met deze leuze organiseert de revolutionaire wereldorganisatie ICOR dit jaar een campagne ter herdenking van de Commune. In een verklaring wordt onder meer gezegd: “De Commune van Parijs heeft in ieder geval de noodzaak van een internationale socialistische revolutie bevestigd… (zij) vormde immers een bedreiging voor het kapitalisme, het opkomende imperialisme en de oude autoritaire rijken in Europa. In de toekomst zullen de socialistische staten van de wereld de overgangsfase naar een klassenloze maatschappij, het communisme, tot stand brengen… In de talrijke crises van het imperialistische wereldbestel toont de bourgeois-dictatuur zich vandaag de dag steeds openlijker. De heersende klasse probeert opnieuw haar verouderde systeem in stand te houden door middel van fascisme en oorlog. In deze situatie moet onze campagne een ‘vlam’ zijn: een lichtende vlam voor een sociaal alternatief, een socialistische staat, de dictatuur van het proletariaat. De voorwaarden voor deze arbeidersstaat zijn vandaag rijper dan ooit tevoren.” www.icor.info