Bijeenkomst jongeren Amsterdam 22 januari 2022 - 14.00 uur Rode Morgen - Hembrugstraat 148 - Amsterdam Het afgelopen jaar bracht jongeren weinig om te vieren. Zo verbrak Nederland in 2021 een dubieus record: het aantal miljardairs is nooit zo hoog geweest. Ook op andere plekken zijn nieuwe hoogtes bereikt: de studieschuld is hoger en hoger, het aantal daklozen is de afgelopen tien jaar verdubbeld en de huur wordt onbetaalbaar. Terwijl een pandemie voortwoedt vullen ziekenhuisinvesteerders en zorgverzekeraars hun zakken, en moeten wij maar oppassen dat we niet met te veel vrienden tegelijk over straat gaan. Bedrijven als Shell krijgen miljarden cadeau van de staat, en buiten ondertussen de planeet uit als nooit tevoren. Met de vorming van een nieuwe regering is de ministeriële stoelendans na meer dan een halfjaar dan toch maar begonnen – de mensen zouden anders de indruk kunnen krijgen dat het zonder ministers ook wel gaat. Voor de werkende jongeren van Nederland zullen de lege beloftes van het regeerakkoord weinig betekenen. In een maatschappij die draait om de winst van een handjevol grote bedrijven – het kapitalisme - is voor hen geen toekomstperspectief. Steeds meer jongeren denken dan ook: dit moet anders. Een perspectief - op een zekere woning, op goed werk, op een einde aan de vernietiging van het milieu en het klimaat - krijgen we van geen enkele gevestigde partij of parlementaire politicus cadeau: we zullen het af moeten dwingen. Daarvoor moet de werkende en studerende jeugd van Nederland zich organiseren, de juiste eisen formuleren en de macht opbouwen om die eisen af te dwingen. Om dat te doen moeten jongeren met elkaar praten: over hun uitdagingen, hun problemen en hun ideeën over hoe het anders kan – over het perspectief van het socialisme. Daarom nodigen Jong en Strijdbaar en de Rode Morgen alle geïnteresseerde jongeren uit Amsterdam en omstreken uit op 22 januari. Samen kunnen we praten over de hedendaagse uitdagingen van de jeugd, of het nou gaat om de pandemie, ons werk of de wooncrisis. De Rode Morgen werkt aan de opbouw van een nieuwe revolutionaire partij van de werkende klasse, in de beste traditie van de revolutionaire Nederlandse communisten. Jong en Strijdbaar is de jongerenorganisatie van de Rode Morgen, voor revolutionaire werkende en studerende jongeren in heel Nederland.
Internationaal verzet
atoombommen
DVL
PiB
Alle kernwapens de wereld uit! 1 november 2022 Op 17 oktober voerde de NAVO de jaarlijkse kernwapenoefening ‘Steadfast Noon’ uit. Daarbij waren onder andere luchtmachtbasissen uit Nederland, België en Duitsland betrokken, net als legers uit een tiental andere NAVO landen. In de regio liggen Amerikaanse kernwapens onder andere in het Brabantse Volkel, het Vlaamse stadje Kleine Brogel en in het Duitse Büchel. De NAVO spreekt van een oefening van ‘de verdediging van het Europese bondgenootschapsgebied met kernwapens’, maar dat zijn vooral praatjes. Want als het om een echte kernwapenoorlog gaat, is geen verdediging of overwinning mogelijk: alleen een totale wederzijdse vernietiging. Een georganiseerde internationale vredesbeweging van werkende mensen kan dat voorkomen. De laatste jaren verscherpt de rivaliteit tussen de imperialistische machtsblokken als de VS, de EU, Rusland en China. Door de onderlinge kapitalistische concurrentie om markten, grondstoffen en arbeid neemt ook de kans op een nieuwe wereldoorlog toe. De omsingeling van Amerikaanse basissen om China en Rusland en de Russische invasie van Oekraïne zijn de meest recente hoofdstukken in dat verhaal. In een oorlog tussen kernwapenmachten als de VS, Rusland en China is een theoretische ‘beperkte inzet’ van de wapens vrijwel onmogelijk: wie ermee toeslaat, kan vele tientallen bommen terugverwachten. Het is het volk dat daarvoor de ultieme prijs betaalt. Dat maakt de oorlogsstokers en imperialisten weinig uit. De Oekraïense NAVO marionet Zelensky deed begin oktober zelfs de oproep aan de NAVO om een ‘preventieve’ nucleaire aanval uit te voeren op Rusland. Op zijn beurt zinspeelde de Russische president Poetin er onlangs op de Russische televisie op dat hij ‘alle beschikbare middelen’ zou inzetten, mocht het conflict escaleren. Woordvoerders van de Amerikaanse regering waren er als de kippen bij om de Russische dreigementen plechtig te veroordelen, maar het zijn juist de Amerikanen die de afgelopen jaren uit verschillende verdragen zijn gestapt die het wereldwijde kernwapen en rakettenarsenaal moesten terugdringen. Dat wil niet zeggen dat imperialistische regeringen staan te springen om een kernwapenoorlog. Zelfs de meest roofzuchtige kapitalist kan begrijpen dat een oorlog weinig zin heeft als er geen volk of land meer over is om te roven of uit te buiten. Maar eenmaal in het nauw gedreven kan een imperialist tot alles in staat zijn. Bovendien maakt de ontwikkeling van nieuwe, kleinere en gestuurde kernkoppen de drempel om zo’n wapen in te zetten steeds lager. Daarmee groeit ook de gevaarlijke illusie dat een beperkte kernaanval mogelijk is om een oorlog te winnen. In NAVO landen als Nederland wordt de mensen de dreiging van Russische kernwapens onder andere voor gehouden om de uitbouw van het leger goed te praten ten koste van investeringen in sociale voorzieningen, zorg of onderwijs. Maar de NAVO legers en hun wapentuig dienen niet om het volk te verdedigen, maar om andere volkeren aan te vallen en te onderwerpen, zoals ze decennia hebben gedaan in Afghanistan, Irak en tal van andere plekken. Het antwoord op de oorlogsdreiging kan daarom alleen het internationale verzet zijn van de arbeidersklasse. Het socialisme organiseert de vriendschap tussen de volkeren. In imperialistische, oorlogszuchtige landen staat de hoofdvijand in eigen land: zoals het Russische volk demonstreert tegen de oorlog van de Russische heersende klasse, zo moeten werkende mensen in het Westen opkomen tegen de oorlogsplannen van de NAVO. Alle kernwapens de wereld uit! Voor vriendschap tussen de volkeren!