DVL
PiB
Patenten obstakel
Alles is aanwezig om de werking van corona te beperken tot een eenvoudig griepje. Er zijn goed werkende vaccins die de besmetting terug kunnen dringen en die de besmettingen ook een stuk minder dodelijk maken. Het grootste obstakel zijn echter de patenten en de geheime productiemethodes van de grote farmaceuten. Dat de regering er een potje van maakt met onlogische, tegenstrijdige, te laat genomen en onvoldoende maatregelen is wel duidelijk. Maar dat werkzame maatregelen nodig en mogelijk zijn, dat is ook duidelijk. Van een kapitalistisch staatsapparaat kan je niet anders verwachten dan dat de coronacrisis wordt misbruikt om de repressie verder op te voeren: avondklok, noodtoestanden en ja, ook 2G. Wel mensen tot vaccinatie willen dwingen, maar niet op tijd een boosterprik geregeld hebben en geen vaccins voor de helft van de wereldbevolking beschikbaar stellen - daaruit blijkt in wat voor wereld we leven. Kapitalisme is een sta-in-de-weg De vaccins zijn grotendeels met publiek geld ontwikkeld aan de universiteiten. Daarna is met publiek geld een enorme productiecapaciteit neergezet. En nu zijn de winsten privaat. Wetten overal ter wereld garanderen dat de grote farmaceuten het eigendomsrecht van die vaccins hebben en tientallen miljarden winst maken. Waarom? Omdat het kapitalisme wereldwijd heerst en wereldwijd wetten voortbrengt die de winsten van monopoliekapitalisten beschermen. Daarom heeft het grootste deel van de wereldbevolking geen toegang tot vaccins die levens kunnen redden. • Vaccins komen de hele wereldbevolking toe! • Opheffing van patenten en van geheimhouding van productieprocessen! • Onmiddellijke beschikbaarstelling van boostervaccins! • Goede en gratis gezondheidszorg! Meerderheid wil vaccins – regering nalatig Als de nieuwe 2G-wet wordt aangenomen, dan kan de regering straks bepalen op welke plekken mensen worden toegelaten of niet. Dat kan ook de werkplek zijn. Het wetsvoorstel wordt verdedigd met het argument dat de schaarste aan ziekenhuisbedden wordt veroorzaakt door ongevaccineerden, maar het zijn toch vooral de bezuinigingen die een spoor van verwoesting door de zorg hebben getrokken. FNV en CNV hebben de regering eind november gevraagd om het 2G-wetsvoorstel in te trekken. De FNV is vóór een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad. Met de kwalificatie ‘glijdende schaal’ wijst de FNV een coronatoegangsbewijs op het werk af, omdat het werkersrechten aantast. Bedrijven zouden immers maar wat graag allerlei gezondheidstests verplicht willen stellen, om risico’s te mijden en kosten te drukken. Iedereen moet thuis werken, maar 5,5 miljoen mensen kunnen niet thuis werken. Het grootste deel van de arbeidersklasse. Zij lopen de meeste risico’s. De lockdowns die de regering afkondigt hebben maar beperkt effect, omdat de productie in fabrieken en bedrijven met alle geweld door moet gaan. Nergens is de veiligheid van de werkers echt goed geregeld. Niet voldoende afstand, geen - of onvoldoende - beschermingsmiddelen, onvoldoende ventilatie, onvoldoende testbeleid. De meeste mensen zijn bereid zich te laten vaccineren. Een klein deel wil dat om allerlei redenen niet. Dit is een tegenstelling onder de gewone mensen die door overtuiging kan en moet worden opgelost. Mensen overtuigen die zich niet willen laten vaccineren? Daarbij kan de werkelijkheid een handje helpen. In Nederland is inmiddels van meer dan 20.000 doden vastgesteld dat ze aan corona zijn gestorven. Met meer dan vijf miljoen doden wereldwijd is corona meer dan een ernstige griep. De oversterftecijfers geven een nauwkeuriger beeld: in de eerste negen weken van de coronapandemie was er een oversterfte van 9000 mensen, ongeveer evenveel als in de zware griepgolf van 2018 die 18 weken duurde. De oversterfte is daarna naar beneden gedrukt door vergaande maatregelen en toch was de totale oversterfte in 2020 zo’n 15.000 mensen. De vergelijking met een ernstige griep gaat totaal mank. Vaccinweigeraars – gezonde leefstijl of niet – zijn nadat de vaccinaties zijn begonnen oververtegenwoordigd op de IC’s: ze worden eerder besmet, ze worden zieker en ze gaan vaker dood. Inmiddels zijn er wereldwijd miljarden prikken gezet en van bijwerkingen op grote schaal is geen sprake. Die dictatuur is niet iets nieuws Tegen die mensen die zeggen dat het pandemiebeleid van de regering een stap is richting dictatuur zeggen we: kijk eens om je heen, in wat voor wereld leven we – was er voor de pandemie geen dictatuur? Als je poort van het bedrijf binnengaat is de vrijheid van meningsuiting ver te zoeken, wie zich tegen de bedrijfsleiding richt krijgt te maken met intimidatie en ontslagen. Strijd samen met ons voor onze collectieve vrijheden: voor onbeperkt stakingsrecht, voor vrijheid van meningsuiting en vakbondswerk op de werkvloer! Was het voor corona niet zo dat burgerlijke vrijheden weren ingeperkt: noodtoestanden, preventief fouilleren, identificatieplicht, afluisteren, verbieden van demonstraties, politiegeweld tegen demonstraties enzovoort? Zeker gebruikt de heersende klasse ook corona om verdere inperking van burgerlijk- democratische vrijheden mogelijk te maken. Strijd samen met ons voor een maatschappij waarin alles in handen is van de werkers, ingericht naar de belangen van de werkers! • Voor onbeperkt stakingsrecht! • Voor vrijheid van meningsuiting en vakbondswerk op de werkvloer! • Tegen staatsspionage richting de burgers en verdere uitbreiding van politiebevoegdheden! • Voor het socialisme! Weg met extreemrechts, bestrijd de regering vanuit links Hele en halve fascistische groeperingen spelen een leidende rol in de coronaprotesten. Dat loopt van Baudet en Haga tot aan neonazi’s. De vele bedreigingen hebben met hun invloed te maken: ‘er komen tribunalen’, riep een FvD-er in het parlement. Hele en halve fascisten kunnen geen bondgenoot zijn in de strijd. Extreemrechts is de vijand van de arbeidersbeweging: als het bedrog niet meer helpt dan is er extreemrechts om met geweld de heerschappij van het kapitaal te beschermen - ook slaan ze nu zogenaamd ‘anti-elitaire’ taal uit. Ze gebruiken de onvrede over het beleid van de regering om hun organisatie te versterken en om hun invloed uit te breiden. Geef ze geen kans. Bevecht de regering vanuit een links standpunt, vanuit de belangen van de werkende mensen - met het perspectief van het socialisme. Wie zich verzet tegen het zaaien van verdeeldheid en haat met 2G, die kan toch makkelijk inzien dat ook met geloof en huidskleur geen verdeeldheid onder de arbeiders gezaaid moet worden. • Voor het verbod van fascistische en racistische organisaties en hun propaganda! Solidariteit of zogenaamde persoonlijke vrijheid Vaccinatie is een sociale, solidaire daad, waarmee je de kans dat je ernstig ziek wordt en anderen besmet heel erg verkleint. Sociaal en solidair zijn, dat zijn deugden die bij de arbeidersbeweging horen: zonder die deugden kunnen werkende mensen niet gezamenlijk voor hun belangen opkomen. Daarom is het weigeren van een vaccin niet een verzetsdaad. Als het een streven naar vrijheid is, dan gaat het om een persoonlijke vrijheid zonder rekening te houden met anderen, een vrijheid waar juist de kapitalisten graag mee pronken: een vrijheid die de kapitalisten nodig hebben om hun persoonlijk belang en hun winstzucht door niets te laten remmen. Solidariteit is een deugd van de arbeidersbeweging.
corona
Regering onwillig
en onbekwaam Vaccinatie uit solidariteit
1 januari 2022