“Reden erst die Völker selber, werden sie schnell einig sein.” ‘Als de volkeren zelf zouden spreken, dan zouden ze het snel eens worden’, zo dichtte Bertolt Brecht deze tekstregels van het Solidariteitslied (‘Voorwaarts en niet vergeten…’). Maar het zijn niet de volkeren die praten - het zijn de heersende klassen, de bourgeoisie, de groot-kapitalisten van alle landen die oorlogstaal spreken. De volkeren, die moeten de oorlog aangepraat krijgen. Via krant, radio, TV en internet worden de geesten rijp gemaakt. Bijna gretig werd het onvermijdelijke uitbreken van de oorlog keer op keer opgelepeld. Imperialisme is oorlog naar buiten en reactie naar binnen. Omdat de oorlogen van de heersers niet in het belang zijn van de arbeidersklasse, van de werkende bevolking en de gewone mensen in het algemeen, maar alleen de belangen dienen van de uitbuiters, de grote monopolies – van de superrijken. Dat geldt voor alle betrokken landen. Alleen een einde aan de winsteconomie en de heerschappij van het financierskapitaal kan voorgoed een einde maken aan alle onrechtvaardige oorlogen. De concurrentie en ongelijkmatige ontwikkeling op deze wereld leidt altijd weer tot oorlogen en oorlogsdreiging. Ieder kapitalistisch land dat zich tot imperialist ontwikkelt gaat uiteindelijk de strijd aan voor de belangen van de heersende monopolieconcerns. De schijnbare eensgezindheid van het imperialistische westen tegenover het Russisch imperialisme kan niet verhullen dat de eigen belangen van – en de concurrentie tussen - de VS, het VK en de EU bepalend zijn voor de ontwikkeling van het conflict. In Oekraïne is de ICOR-organisatie KSRD actief. Tegenover de oorlogsvoorbereidingen nam KSRD een duidelijk standpunt in: “Wij, de proletarische revolutionaire organisaties van de wereld, veroordelen krachtig het militarisme van de imperialisten, omdat achter hun aanspraken op gerechtigheid of ‘vergelding’ hun eigen belangen schuilgaan en de wens om hun doelen te bereiken ten koste van de levens van de arbeiders. Dit geldt voor het Westen, voor Rusland en voor elk ander imperialisme. Alle imperialisten maken actief gebruik van propagandamythes in hun voordeel, bedoeld om arbeiders over te halen vrijwillig en onzelfzuchtig te vechten voor de belangen van de imperialistische centra.” De internationale arbeidersklasse en de volkeren van alle landen kunnen zich niet tot speelbal laten maken van deze of gene oorlogsstoker, maar zullen in solidariteit hun gezamenlijk belang voorop moeten stellen: voor vrede, tegen de oorlog van de kapitalisten, voor een wereld zonder uitbuiting en ongelijkheid – de wereld heeft dringend behoefte aan het socialisme.
dvl
pib
RM
RM
“Reden erst die Völker selber, werden sie schnell einig sein.” ‘Als de volkeren zelf zouden spreken, dan zouden ze het snel eens worden’, zo dichtte Bertolt Brecht deze tekstregels van het Solidariteitslied (‘Voorwaarts en niet vergeten…’). Maar het zijn niet de volkeren die praten - het zijn de heersende klassen, de bourgeoisie, de groot- kapitalisten van alle landen die oorlogstaal spreken. De volkeren, die moeten de oorlog aangepraat krijgen. Via krant, radio, TV en internet worden de geesten rijp gemaakt. Bijna gretig werd het onvermijdelijke uitbreken van de oorlog keer op keer opgelepeld. Imperialisme is oorlog naar buiten en reactie naar binnen. Omdat de oorlogen van de heersers niet in het belang zijn van de arbeidersklasse, van de werkende bevolking en de gewone mensen in het algemeen, maar alleen de belangen dienen van de uitbuiters, de grote monopolies – van de superrijken. Dat geldt voor alle betrokken landen. Alleen een einde aan de winsteconomie en de heerschappij van het financierskapitaal kan voorgoed een einde maken aan alle onrechtvaardige oorlogen. De concurrentie en ongelijkmatige ontwikkeling op deze wereld leidt altijd weer tot oorlogen en oorlogsdreiging. Ieder kapitalistisch land dat zich tot imperialist ontwikkelt gaat uiteindelijk de strijd aan voor de belangen van de heersende monopolieconcerns. De schijnbare eensgezindheid van het imperialistische westen tegenover het Russisch imperialisme kan niet verhullen dat de eigen belangen van – en de concurrentie tussen - de VS, het VK en de EU bepalend zijn voor de ontwikkeling van het conflict. In Oekraïne is de ICOR- organisatie KSRD actief. Tegenover de oorlogsvoorbereidingen nam KSRD een duidelijk standpunt in: “Wij, de proletarische revolutionaire organisaties van de wereld, veroordelen krachtig het militarisme van de imperialisten, omdat achter hun aanspraken op gerechtigheid of ‘vergelding’ hun eigen belangen schuilgaan en de wens om hun doelen te bereiken ten koste van de levens van de arbeiders. Dit geldt voor het Westen, voor Rusland en voor elk ander imperialisme. Alle imperialisten maken actief gebruik van propagandamythes in hun voordeel, bedoeld om arbeiders over te halen vrijwillig en onzelfzuchtig te vechten voor de belangen van de imperialistische centra.” De internationale arbeidersklasse en de volkeren van alle landen kunnen zich niet tot speelbal laten maken van deze of gene oorlogsstoker, maar zullen in solidariteit hun gezamenlijk belang voorop moeten stellen: voor vrede, tegen de oorlog van de kapitalisten, voor een wereld zonder uitbuiting en ongelijkheid – de wereld heeft dringend behoefte aan het socialisme.
DVL
DVL
PiB
Oorlog door kapitalistische concurrentie
oorlog
Stop de
hun oorlogen!
24 februari 2022
imperialisten
en