Om het Communistisch Manifest kan niemand heen 5 april 2023
Van Karl Marx en Friedrich Engels is ‘Het Communistisch Manifest’ wellicht het bekendste werk - een wereld veranderend boekje van ruim 100 bladzijden, dat met een oplage van (geschat) een half miljard exemplaren een van de meest verbreide boeken tot nu toe is. Het werd 175 jaar geleden gepubliceerd op 21 februari 1848. Marx en Engels schreven het Manifest in opdracht van de Communistenbond. Het eindigt met de beroemde oproep: “Proletariërs aller landen verenigt u!” Toen al was duidelijk: arbeiders van alle landen hebben dezelfde belangen, of het nu gaat om de dagelijkse strijd of om de strijd voor het socialisme. De kapitalisten van alle landen proberen de arbeidersklasse te verdelen. Ze spreken over nationale belangen, ze spreken chauvinistisch over de superioriteit van de eigen cultuur, ze zaaien racistische vooroordelen tegenover arbeiders uit andere landen. Marx en Engels schreven in het Manifest: “De arbeiders hebben geen vaderland. Men kan hun niet afnemen wat zij niet hebben… De nationale afzonderingen en tegenstellingen van de volkeren verdwijnen reeds meer en meer met de ontwikkeling van de bourgeoisie, met de handelsvrijheid, met de wereldmarkt, de gelijkvormigheid van de industriële productie en de daarmee overeenstemmende levensverhoudingen.” ‘Proletariërs aller landen verenigt u!’ – deze dringende oproep van Karl Marx en Friedrich Engels aan het eind van het Communistisch Manifest werd geformuleerd als richtlijn voor de bevrijdingsstrijd van het revolutionaire proletariaat van de gehele wereld en is actueler dan ooit. Te verkrijgen in de webshop van de Rode Morgen. Prijs € 10,90 (exclusief portokosten).
dvl
pib
RM
Communistisch Manifest
175 jaar
RM
5 april 2023
Van Karl Marx en Friedrich Engels is ‘Het Communistisch Manifest’ wellicht het bekendste werk - een wereld veranderend boekje van ruim 100 bladzijden, dat met een oplage van (geschat) een half miljard exemplaren een van de meest verbreide boeken tot nu toe is. Het werd 175 jaar geleden gepubliceerd op 21 februari 1848. Marx en Engels schreven het Manifest in opdracht van de Communistenbond. Het eindigt met de beroemde oproep: “Proletariërs aller landen verenigt u!” Toen al was duidelijk: arbeiders van alle landen hebben dezelfde belangen, of het nu gaat om de dagelijkse strijd of om de strijd voor het socialisme. De kapitalisten van alle landen proberen de arbeidersklasse te verdelen. Ze spreken over nationale belangen, ze spreken chauvinistisch over de superioriteit van de eigen cultuur, ze zaaien racistische vooroordelen tegenover arbeiders uit andere landen. Marx en Engels schreven in het Manifest: “De arbeiders hebben geen vaderland. Men kan hun niet afnemen wat zij niet hebben… De nationale afzonderingen en tegenstellingen van de volkeren verdwijnen reeds meer en meer met de ontwikkeling van de bourgeoisie, met de handelsvrijheid, met de wereldmarkt, de gelijkvormigheid van de industriële productie en de daarmee overeenstemmende levensverhoudingen.” ‘Proletariërs aller landen verenigt u!’ – deze dringende oproep van Karl Marx en Friedrich Engels aan het eind van het Communistisch Manifest werd geformuleerd als richtlijn voor de bevrijdingsstrijd van het revolutionaire proletariaat van de gehele wereld en is actueler dan ooit. Te verkrijgen in de webshop van de Rode Morgen. Prijs € 10,90 (exclusief portokosten).
DVL
DVL
PiB
marxisme
175 jaar Communistisch Manifest
Om het Communistisch Manifest kan niemand heen