Oorlog stoppen inflatie loopt uit de hand 1 november 2022
De inflatie loopt steeds verder uit de hand. Het Centraal Planbureau berekende dat volgend jaar 7,6% van de mensen onder armoedegrens zal leven, voor kinderen is dat zelfs 9,5%. Leven onder de armoedegrens betekent dat je de basisbehoeftes niet meer kunt betalen. Grote concerns maakten van corona en de oorlog in Oekraïne gebruik om de prijzen voor energie, voedsel, transport enzovoort enorm op te drijven. In mei van dit jaar publiceerde Oxfam Novib een rapport waaruit bleek dat het vermogen van de voedsel- en energiemiljardairs in twee jaar tijd met 473miljard dollar was gestegen en er 573 miljardairs bijgekomen waren - waaronder 62 voedselmiljardairs. Zo werkt het monopoliekapitalisme. Gigantische overvloed aan de ene kant, gigantische armoede aan de andere kant. En de kloof wordt elke dag dieper en schrijnender. De strijd om de koopkracht is een levensnoodzaak geworden, maar daar kan het niet bij blijven. De weg vooruit is die strijd te verbinden met de omverwerping van het kapitalisme. Strijden met een socialistisch perspectief brengt een wezenlijke oplossing dichterbij. ‘Loongolf’ moet meer zijn dan woorden alleen Wat de NS-ers en de mensen van het streekvervoer doen, dat is wat er moet gebeuren. Praten en bedelen helpt niet. Actie helpt. Eisen stellen en druk uitoefenen. En als de druk te klein is:meer druk zetten. De FNV-top verklaarde op 1 september dat de bond een krachtige loongolf gaat organiseren. Maar woorden alleen zijn niet genoeg. In december vorig jaar twitterde voorzitter Elzinga nog: “De werkgevers kunnen de boom in! Zij rekenen alle prijsstijgingen wel door aan ons om hun winst op peil te houden. Inflatie is diefstal van koopkracht. Wij eisen compensatie en een loonsverhoging. En dus gaan we het halen. Sluit je aan. We krijgen het alleen samen voor elkaar!” Bij de presentatie van de plannen voor een ‘krachtige loongolf’ sprak hij ongeveer dezelfde woorden. Aan die woorden mankeert niets, het mankeert aan daden. Woorden brengen geen brood op de plank en ze brengen komende winter ook geen warmte in de huizen. Een loongolf is zeker nodig, maar om die loongolf te realiseren zal actie vanaf de basis nodig zijn. Wie straks niet zonder brood of verwarming wil zitten, die zal nu in beweging moeten komen. Als daarvoor CAO’s moeten worden opengebroken dan moeten ze worden opengebroken. Regering: te weinig te laat De regering presenteerde op prinsjesdag een pakket aan koopkrachtmaatregelen – ‘pleisters plakken’ is de algemene kwalificatie. Omdat de prijzen niet meer zullen dalen zijn er echter structurele maatregelen nodig. Het minimumloon zal met 10%verhoogd worden, maar het minimumloon was voor de superinflatie te laag. FNV voert sinds april 2019 actie voor een minimumloon van 14 euro per uur. Bij een 40-urige werkweek is het minimumloon op dit moment 10,14 euro - 10% erbij is beter, maar het is steeds armoede en het is ook minder dan de inflatie. Bovendien worden deze maatregelen pas op 1 januari 2023 ingevoerd, terwijl de prijzen in augustus 2022 met 12% waren gestegen. Het is te laat en het is te weinig. Dat de regering met een pakket aan maatregelen komt dat is omdat ze de volkswoede vreest en met dit pakket het verzet hoopt te dempen. Een aanmoediging dus om breed het verzet te organiseren voor eisen tegen de oorlog en voor het echt op peil houden van de koopkracht: • Automatische prijscompensatie voor lonen, uitkeringen en pensioenen! • Minimumloon van 14 euro per uur! • Afschaffing jongerenlonen! • Wapens neer, lonen omhoog!
dvl
pib
RM
RM
1 november 2022
De inflatie loopt steeds verder uit de hand. Het Centraal Planbureau berekende dat volgend jaar 7,6% van de mensen onder armoedegrens zal leven, voor kinderen is dat zelfs 9,5%. Leven onder de armoedegrens betekent dat je de basisbehoeftes niet meer kunt betalen. Grote concerns maakten van corona en de oorlog in Oekraïne gebruik om de prijzen voor energie, voedsel, transport enzovoort enorm op te drijven. In mei van dit jaar publiceerde Oxfam Novib een rapport waaruit bleek dat het vermogen van de voedsel- en energiemiljardairs in twee jaar tijd met 473miljard dollar was gestegen en er 573 miljardairs bijgekomen waren - waaronder 62 voedselmiljardairs. Zo werkt het monopoliekapitalisme. Gigantische overvloed aan de ene kant, gigantische armoede aan de andere kant. En de kloof wordt elke dag dieper en schrijnender. De strijd om de koopkracht is een levensnoodzaak geworden, maar daar kan het niet bij blijven. De weg vooruit is die strijd te verbinden met de omverwerping van het kapitalisme. Strijden met een socialistisch perspectief brengt een wezenlijke oplossing dichterbij. ‘Loongolf’ moet meer zijn dan woorden alleen Wat de NS-ers en de mensen van het streekvervoer doen, dat is wat er moet gebeuren. Praten en bedelen helpt niet. Actie helpt. Eisen stellen en druk uitoefenen. En als de druk te klein is:meer druk zetten. De FNV-top verklaarde op 1 september dat de bond een krachtige loongolf gaat organiseren. Maar woorden alleen zijn niet genoeg. In december vorig jaar twitterde voorzitter Elzinga nog: “De werkgevers kunnen de boom in! Zij rekenen alle prijsstijgingen wel door aan ons om hun winst op peil te houden. Inflatie is diefstal van koopkracht. Wij eisen compensatie en een loonsverhoging. En dus gaan we het halen. Sluit je aan. We krijgen het alleen samen voor elkaar!” Bij de presentatie van de plannen voor een ‘krachtige loongolf’ sprak hij ongeveer dezelfde woorden. Aan die woorden mankeert niets, het mankeert aan daden. Woorden brengen geen brood op de plank en ze brengen komende winter ook geen warmte in de huizen. Een loongolf is zeker nodig, maar om die loongolf te realiseren zal actie vanaf de basis nodig zijn. Wie straks niet zonder brood of verwarming wil zitten, die zal nu in beweging moeten komen. Als daarvoor CAO’s moeten worden opengebroken dan moeten ze worden opengebroken. Regering: te weinig te laat De regering presenteerde op prinsjesdag een pakket aan koopkrachtmaatregelen – ‘pleisters plakken’ is de algemene kwalificatie. Omdat de prijzen niet meer zullen dalen zijn er echter structurele maatregelen nodig. Het minimumloon zal met 10%verhoogd worden, maar het minimumloon was voor de superinflatie te laag. FNV voert sinds april 2019 actie voor een minimumloon van 14 euro per uur. Bij een 40-urige werkweek is het minimumloon op dit moment 10,14 euro - 10% erbij is beter, maar het is steeds armoede en het is ook minder dan de inflatie. Bovendien worden deze maatregelen pas op 1 januari 2023 ingevoerd, terwijl de prijzen in augustus 2022 met 12% waren gestegen. Het is te laat en het is te weinig. Dat de regering met een pakket aan maatregelen komt dat is omdat ze de volkswoede vreest en met dit pakket het verzet hoopt te dempen. Een aanmoediging dus om breed het verzet te organiseren voor eisen tegen de oorlog en voor het echt op peil houden van de koopkracht: • Automatische prijscompensatie voor lonen, uitkeringen en pensioenen! • Minimumloon van 14 euro per uur! • Afschaffing jongerenlonen! • Wapens neer, lonen omhoog!
DVL
DVL
PiB
inflatie
Oorlog stoppen - inflatie loopt uit de hand
Wapens neer!
Lonen omhoog!