DVL
PiB
‘System Change’
socialisme zijn
1 oktober 2021
Revolutionaire oplossingen noodzakelijk
milieustrijd
De wetenschappers van het IPPC laten er geen misverstand over bestaan: als de uitstoot van broeikasgassen in het huidige tempo doorgaat, zullen grote delen van de aarde onbewoon- baar worden. Door grote hitte en droogte, door orkanen en andere natuurverschijnselen die steeds vaker zullen voorkomen en steeds ernstigere vormen aan zullen nemen. Als de werkende mensen in de wereld de dienst uit zouden maken in een socialistische maatschappij, dan waren allang vergaande maatregelen genomen om die dreigende catastrofe te vermijden. Onder druk van een groeiend milieubewustzijn en strijdvaardigheid bij de mensen kondigt de regering een ‘groene industriepolitiek’ aan en miljarden aan subsidies. Maar dat geld gaat vooral naar de heel grote bedrijven. En: ondanks die subsidies blijven de milieumaatregelen van bedrijven ver achter bij wat noodzakelijk én mogelijk is. Na Groningen de kleine gasvelden Shell behoort tot de tien concerns die wereldwijd het meeste broeikasgas uitstoten. Shell beweert heel graag te verduurzamen, maar zegt dat het jaren zal duren voordat er voldoende duurzame energie opgewekt wordt - en dat zij daarom gas en olie blijft winnen en verkopen. Er is geen minister die Shell daarop aanspreekt. Integendeel, de regering stelt € 2 miljard ter beschikking om Shell de CO2 van de gasproductie te laten opslaan onder de Noordzee. Nog afgezien van de vraag of die opslag wel veilig is: dat geld komt uit de Opslag Duurzame Energie die iedereen over zijn energierekening betaalt. De gaswinning in Groningen moet door het verzet van de mensen omlaag en worden beëindigd. Prompt belooft de regering aan Shell dat het concern zoveel mogelijk gas uit kleine gasvelden mag winnen. Later, later worden we groen Tata Steel, dat is de vroegere Hoogovens. Dit bedrijf stoot jaarlijks 12,5 megaton CO2 uit en is ook bekend om de giftige stoffen zoals lood die bij de staalproductie vrijkomen en in de woonwijken rond de hoogovens neerslaan. Tata gebruikt veel steenkool in het productieproces. Wat de giftige stoffen betreft is het concern jarenlang door officiële instanties uit de wind gehouden. Nu de mensen zich hiertegen verweren en de hoge CO2-uitstoot ook om maatregelen vraagt, zeggen politici dat ze weinig kunnen doen. Wat Tata Steel doet, dat mag volgens de wet. De handen gebonden om duizenden mensen te vrijwaren van blootstelling aan giftige stoffen of om een klimaatcatastrofe af te wenden? Hier gaat het blijkbaar om de wet van de grote monopolieconcerns. Want voor de boeren geldt die wet niet. Die kunnen onteigend worden om een weg aan te leggen. Tata zegt de komende jaren de productie te willen vergroenen door over te stappen op staal maken op basis van aardgas en later (later, later) met waterstof. Dat lijkt mooi, maar in het huidige plan van Tata Steel zou het acht jaar kunnen duren voor de ene hoogoven van steenkool op aardgas is omgeschakeld en voor de tweede zelfs 20 jaar - met jarenlang de uitstoot van veel CO2 en ook van gif als gevolg. De uitstoot van broeikasgassen - en gif - kan veel sneller worden teruggedrongen. Maar de Nederlandse staat doet alles om de grote monopolies zoveel mogelijk winst te laten maken en schudt gedienstig de subsidiepot leeg als zij dreigen extra kosten te moeten maken. Serieuze maatregelen om een klimaatcatastrofe te voorkomen kunnen en zullen niet door regering en parlement worden genomen. Die moeten worden afgedwongen, door de milieubeweging in samenwerking met de arbeidersbeweging. Veel schone technieken zijn jaren bekend, bestaan al en worden steeds verder ontwikkeld (zoals wind- en zonne-energie, auto’s op waterstof en elektriciteit), maar de monopolies verdienen meer met de oude methoden. Zo houdt het kapitalisme de vooruitgang tegen en dat is desastreus voor mens en natuur. Een internationale milieubeweging heeft de toekomst – verbonden met de strijd voor het echte socialisme. Red het milieu van de winsteconomie! Revolutionaire oplossingen zijn noodzakelijk!
kan alleen
maar